Przejdź do treści
Bogusław Łamasz - Kontroler Ruchu Lotniczego (fot. Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego)

50 lat pracy w PAŻP – zasłużony pracownik przeszedł na emeryturę

W dniu 28 sierpnia 2023r., po 50 latach pracy w PAŻP, Bogusław Łamasz przeszedł na emeryturę.

Przez lata Kontroler Ruchu Lotniczego, Kierownik Zmiany, Kierownik Działu Kontroli Obszaru, Naczelnik Wydziału, Kierownik Działu Inspekcji, a następnie Działu Badania Zdarzeń SMS. Pracował też w ZRLiK i PPL. Działał aktywnie w Stowarzyszeniu POLATCA, piastując funkcje w jej Zarządzie.

Wychowawca wielu pokoleń KRL i Inspektorów ATC, dużą część swojej kariery poświęcił na rzecz utworzenia i rozwoju Działu Inspekcji ATM/CNS w PAŻP, usprawnianiu i automatyzacji systemu badania zdarzeń lotniczych w służbach ruchu lotniczego, współtworzenia systemu obowiązkowego i dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń. Za swoją pracę na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa ruchu lotniczego otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę Prezydenta RP.

Zawsze życzliwy, cierpliwy, zaangażowany, pełen optymizmu i niezwykle pomocny. Człowiek – Instytucja!

Panie Bogusławie! Dziękujemy za te wyjątkowe 50 lat służby i wkład w rozwój żeglugi powietrznej! Niech to będzie dla Pana początek nowej ciekawej drogi, pełnej odpoczynku, ale też pięknych emocji podobnych do tych, które dawała Panu praca w służbach ruchu lotniczego!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony