100% zdawalności w Dęblinie

OLL w Dęblinie

Od 2005 r. żaden uczeń Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie nie oblał matury. Tak samo było w tym roku.

- Mamy 100%! - nie bez satysfakcji ogłosił wyniki pisemnej części egzaminu dojrzałości dyrektor szkoły, płk rez. pil. dr hab. Janusz Ziółkowski, gratulując sukcesu licealistom oraz ich nauczycielom.

Do pisemnego egzaminu maturalnego w OLL przystąpiło 61 absolwentów z roku szkolnego 2010/2011 oraz dodatkowo 4 osoby, które otrzymały świadectwa dojrzałości we wcześniejszych latach, celem podwyższenia wyniku egzaminu z wybranych przedmiotów. Tegoroczni maturzyści z „lotnika" licznie przystąpili do egzaminów na poziomie rozszerzonym: z matematyki - 49 osób, z fizyki 49, z języka angielskiego 43 i z polskiego 1 osoba. Ponadto wybierano: geografię - 2 osoby na poziomie podstawowym oraz język niemiecki i historię (po 1 osobie) również na poziomie podstawowym.

W Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym obowiązuje rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, języka angielskiego i technologii informacyjnej. Pożądana w zawodzie pilota wysoka sprawność fizyczna zapewniana jest dzięki realizacji autorskiego programu wychowania fizycznego oraz zajęć kondycyjno-sprawnościowych. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie kandydatów do studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na kierunku pilot samolotów odrzutowych. Oprócz wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie OLL zdobywają podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy lotniczej w ramach realizacji programu nauczania przedmiotu „zarys wiadomości lotniczych" i szkolenia lotniczego.

Okres wakacji to dla uczniów OLL nie tylko czas odpoczynku od zajęć szkolnych ale przede wszystkim intensywne realizowanie programu obowiązkowych szkoleń lotniczych. Od końca czerwca na lotnisku Aeroklubu w Radawcu trwa szkolenie spadochronowe dla uczniów, którzy ukończyli I klasę (oddają po 5 skoków) oraz szkolenie szybowcowe dla uczniów, którzy ukończyli II klasę. Natomiast w Aeroklubie

„Orląt" w Dęblinie przebiega praktyczne szkolenia szybowcowe i samolotowe absolwentów OLL przed egzaminem wstępnym do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Od początku istnienia szkoły głównym celem jej funkcjonowania było profesjonalne przygotowanie kandydatów do „Szkoły Orląt". Liceum pełniło i nadal pełni niezwykle istotną rolę w przygotowaniu kadr dla Sił Powietrznych. Dotychczas jej mury opuściło blisko 3300 absolwentów. Wielu z nich zajmuje odpowiedzialne stanowiska w Wojsku Polskim. Trudno spotkać pilota wojskowego, który nie byłby absolwentem dęblińskiego „lotnika". Dwóch absolwentów liceum studiuje w Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs, a jeden w tym roku zakończył studia - to jedyni polscy kadeci w tej prestiżowej uczelni.

Szkoła do łatwych nie należy - od uczniów wymaga się intensywnej nauki, wysokiej sprawności fizycznej, dyscypliny i stosowania się do regulaminów szkoły i internatu. Jej szeregi otwarte są tylko dla prawdziwych pasjonatów lotnictwa.

Ewa A. Przedpełeska
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus

Komentarze

Troszkę powiało propagandą... Trudno się nie uśmiechnąć czytając takie zdania jak: szkoła realizuje rozszerzony program z technologii informacyjnej:)) Kto chodził ten wie:)
Co by nie mówić jest to szkoła marzeń... Z jednej strony spełniania marzeń o lataniu, o nowych doswiadczeniach lotniczych... Z drugiej strony marzeń żeby zdać... Żeby ktoś zrozumiał że WOS lub historia to na mat-fizie przedmioty marginalne... Marzeń o tym żeby było cieplej niż 14 stopni w pokojach w zime...
Krótko mówiąc, jak wszędzie, tyle samo plusów co minusów...:)

OLL to łodyga polskiego lotnictwa!!