EUROCONTROL: Pył wulkaniczny - chronologia wydarzeń

Eurocontrol

W niedzielę 23 maja br. zakończyła się erupcja wulkanu Eyjafjoell. W kwietniu wybuch wulkanu i emisja ogromnej ilości pyłu wulkanicznego sparaliżowała transport lotniczy w Europie. Odwołano ponad 112 tys. lotów.

Pełne zestawienie wpływu wybuchu wulkanu na ruch lotniczy znajduje się na stronie EUROCONTROL.

EUROCONTROL - Europejska organizacja ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej opublikowała chronologię restrykcji wprowadzanych w europejskiej przestrzeni powietrznej oraz reakcję EUROCONTROL.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. EUROCONTROL Central Flow Management Unit (Centralna jednostka organizacyjna EUROCONTROL, odpowiedzialna za zarządzanie ruchem lotniczym w Europie. Powołana w celu efektywnego wykorzystania dostępnych pojemności przestrzeni powietrznej oraz wykluczenia zjawiska przeciążenia w powietrzu, czyli ruchu większego od dostępnej, bezpiecznej pojemność - znana, jako CFMU) otrzymał pierwsze wiadomości o erupcji wulkanu w Islandii, a wskazujące na możliwe konsekwencje ruchu lotniczego w Europie.

W niedzielę 18 kwietnia 2010 r. obserwujemy najniższy poziom ruchu lotniczego w Europie w czasie wulkanicznego kryzysu.

Tego dnia ruch lotniczy odbywał się w liczbie mniejszej niż 20 procent normalnej liczby operacji lotniczych.

  • 14 kwietnia 2010 r. zrealizowano 28 087 operacji lotniczych, w porównaniu do 27.912 tego samego dnia tygodnia poprzedzającego kryzys.

O godzinie 10.13 czasu środkowoeuropejskiego została wysłana pierwsza wiadomość email zaraz po otrzymaniu wiadomości z Centrum Doradczego ds. Pyłu Wulkanicznego (Volcanic Ash Advisory Centre).
O godzinie 14.30 i 18.30 CET, czasu środkowoeuropejskiego, zorganizowano dwie telekonferencje. Londyn poinformował, że przygotowuje się ( w najgorszym przypadku) do ograniczenia przestrzeni powietrznej.
Pierwsze restrykcje zostały wprowadzone tego dnia w godzinach wieczornych. Norwegia i Wielka Brytania (Szkocja) to pierwsze kraje, które dokonały ograniczeń w swoich przestrzeniach powietrznych. O północy, również Szwecja i Finlandia wprowadziły ograniczenia

  • 15 kwietnia 2010 r. zrealizowano 20 842 operacji lotniczych, w porównaniu do 28 578 tego samego dnia tygodnia poprzedzającego kryzys.

W nocy z 14 na 15 kwietnia, wstrzymano ruch w wielu fragmentach brytyjskiej przestrzeni powietrznej, rozsianych po całej Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem obszaru na południe od Birmingham. Podobne decyzje podjęły Dania i Irlandia. Dodatkowe regulacje zastosowano w Szwecji i Norwegii. O godzinie 12.00 CET czasu środkowoeuropejskiego, również w Holandii, Belgii i południowej Szwecji.
O godzinie 12:30 CET, EUROCONTROL opublikował informację prasową o powstałej sytuacji oraz rozpoczął informowanie o sytuacji przy użyciu Twistera, gdzie udzielał odpowiedzi na pytania pasażerów, dziennikarzy i lotniczych specjalistów.
O godzinie 14.00 czasu środkowoeuropejskiego, zamknięto centralny sektor przestrzeni powietrznej nad Maastricht (kluczowy dla europejskiego ruchu lotniczego)
Francuska przestrzeń powietrzna pozostała w większości dostępna dla ruchu aż do następnego dnia, z wyjątkiem sektorów: Lille i Reims gdzie wprowadzono ograniczenia ruchu około 15.00 CET.

  • 16 kwietnia 2010 r. na europejskim niebie obsłużono tylko 11 650 w porównaniu do zwykłego ruchu w wielkości 28 597 operacji lotniczych, właściwych dla tego samego dnia w tygodniu poprzedzającym kryzys.

Przestrzeń powietrzną Niemiec, oraz wschodniej i południowej Europy pozostała otwarta do 16 kwietnia. Eurocontrol wydaje komunikaty prasowe dwa razy dziennie, a jej konto na portalu Twitter jest zasypywane pytaniami dotyczących statusu ograniczeń w przestrzeni powietrznej.

  • 17 kwietnia 2010 r. obsłużono 5 335 operacji lotniczych w porównaniu do zwykłego ruchu w wielkości 22 653 operacji lotniczych, właściwych dla tego samego dnia w tygodniu poprzedzającym kryzys.

W nocy z 16 na 17 kwietnia nastąpiła zmiana regulacji prawnych dotyczących ruchu lotniczego. Od północy 16 kwietnia, Francja wstrzymuje ruch w swoich sektorach przestrzeni powietrznej Reims, Paryż i Brest. Langen (Dusseldorf i Frankfurt), Karlsruhe i sektor Bremen są zamknięte w nocy do 12.00 czasu CET dnia następnego. Sektory Mediolan i Padwa są niedostępne od 04.00 CET. Sektory. Decyzja o zamknięciu dla ruchu lotniczego sektorów Genewa i Zurych zapadła w nocy. W sektorach Maastricht i Rhein są możliwe jedynie loty powyżej pułapu FL360.
Na niektórych lotniskach w Wielkiej Brytanii (Liverpool, Newcastle, Leeds Bradford), stopniowo zmniejszane są restrykcje. Ograniczenia w ruchu obowiązują w przestrzeni powietrznej do pułapu FL210.
Estonia i północna Polska wprowadzają ograniczenia dla lotów wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów. Podobne zostały wprowadzone od 05.30 CET w sektorze Monachium.
Czechy od 11.00 CET, a od 13.10 CET podobny krok podejmują Słowacja i Węgry. Austria wprowadza ograniczenia w swojej przestrzeni powietrznej od 17.00 CET (decyzja ta zastąpiła wcześniejsze ostrzeżenie nawigacyjne „Danger Area”).
O godz. 21.00 CET, podobne działania podjęły również Rumunia i Ukraina.

  • 18 kwietnia 2010 r. obsłużono zaledwie 5 204 operacji lotniczych w porównaniu do zwykłego ruchu w wielkości 24 965 operacji lotniczych, właściwych dla tego samego dnia w tygodniu poprzedzającym kryzys.

Sytuacja w nocy z 17 na 18 kwietnia była stabilna. W południe czasu środkowoeuropejskiego CET, londyński instytut Centrum Doradcze ds. Pyłu Wulkanicznego (Volcanic Ash Advisory Centre VAAC) sygnalizuje nadchodzącą poprawę sytuacji. Sektor Madryt anuluje wszystkie ograniczenia. Podobnie sektory Bordeaux i Marsylia i Bordeaux.
Od 16.00 CET, wznowiono ruch w przestrzeni powietrznej powyżej pułapu FL200 w następujących obszarach: Maastricht, Rhein, region Bremen, wszystkie Hiszpania, Francja, Austria, Polska, Włochy i Szwajcaria. Od godz. 17.20 CET, sektor Mediolan i Padwa wdraża podobne decyzje, otwiera przestrzeń powietrzną powyżej pułapu FL200.

  • 19 kwietnia 2010 r. do 9330 wzrosła liczba obsłużonych operacji lotniczych. Tego samego dnia tygodnia w okresie poprzedzającym kryzys obsługiwano 28 126 operacji lotniczych.

Tego dnia nie wprowadzono ograniczeń jedynie w następujących częściach przestrzeni:
Niemcy, Maastricht powyżej pułapu FL200
Francja + FL210;
Republika Czeska + FL245;
Rumunia + FL285;
Bratysława i Szwajcarii powyżej FL285;
Ukraina, Hiszpania i Bułgaria.
Austria publikuje ostrzeżenia nawigacyjne, tworzy strefy zagrożenia „danger area” w przestrzeni powietrznej, gdzie piloci mogli uzyskać zezwolenie na loty.
Komisja Europejska i EUROCONTROL zorganizowały spotkanie w godzinach porannych w celu przygotowania spotkania EU-27 Ministrów Transportu o godzinie 15.00 CET.

  • 20 kwietnia 2010 r. liczba obsłużonych operacji lotniczych wzrosła do 13 101. Tego samego dnia tygodnia w okresie poprzedzającym kryzys obsługiwano 27 508 operacji lotniczych.

Od godz. 06.00 CET, wchodzą w życie nowe procedury EUROCONTROL. W ciągu dnia, większość przestrzeni powietrznej jest dostępną, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie restrykcje utrzymano do godz. 20.00
Dolna niemiecka przestrzeń powietrzna, poniżej FL205 jest dostępna dla lotów VFR.

  • 21 kwietnia 2010 r. liczba obsłużonych operacji lotniczych wzrosła do 21 916. Tego samego dnia tygodnia w okresie poprzedzającym kryzys obsługiwano 28 087 operacji lotniczych.

  • 22 kwietnia 2010 r. Tego dnia ruch lotniczy powrócił do normalnej wielkości. Zrealizowano 27.284 lotów, w porównaniu do 28.578 operacji lotniczych obsłużonych tego samego dnia tygodnia, dwa tygodnie wcześniej.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus