Alians A6 o dronach i roli ANSP w koncepcji U-Space

Dron w locie (fot. PAŻP)

Alians A6, którego członkiem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, zrzesza największych europejskich dostawców służb żeglugi powietrznej. W dniu 7 maja 2019 roku grupa opublikowała dokument pt. „Safely integrating drones into Europe’s airspace: Building on experience, progressing through partnership” będący wspólnym stanowiskiem zrzeszonych instytucji w kwestii implementacji europejskiej koncepcji U-Space oraz zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Alians A6 stwierdza w nim, że rozwijający się w szybkim tempie bezzałogowy ruch lotniczy musi być zintegrowany z istniejącym już ruchem załogowym w oparciu o doświadczenie i wiedzę istniejących instytucji zarządzających ruchem lotniczym.

Rosnąca gwałtownie liczba dronów nie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo operacji lotniczych i świadomość sytuacyjną użytkowników przestrzeni powietrznej. Aby sprostać wymogom rozwijającego się dynamicznie rynku BSP w Europie należy utrzymać obowiązujące dotychczas standardy bezpieczeństwa.

W opublikowanym dokumencie Alians A6 podkreśla znaczenie współpracy ANSP oraz ich doświadczenia w zarządzaniu europejską przestrzenią powietrzną dla bezpiecznej integracji ruchu BSP z lotnictwem załogowym. Coraz szersze zastosowanie dronów w użytku prywatnym i komercyjnym daje nowe możliwości, ale też odkrywa nieznane dotąd wyzwania. Płynne połączenie nowych użytkowników przestrzeni powietrznej z istniejącym już załogowym ruchem lotniczym wymaga ostrożnego i dokładnego wypracowania procedur oraz ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Integracja lotnictwa bezzałogowego z załogowym i umożliwienie ich koegzystencji w tej samej przestrzeni powietrznej jest bardziej efektywne i gwarantuje większą kontrolę i bezpieczeństwo, niż w przypadku wyodrębnienia osobnych struktur dedykowanych do wykonywania lotów BSP.

Według przewodniczącej Aliansu A6 Roberty Neri jedynie instytucje dostarczające służby żeglugi powietrznej mogą zagwarantować wszystkim użytkownikom sprawiedliwy dostęp do przestrzeni powietrznej. ANSP mają bowiem wyjątkową możliwość zapewnienia usług istotnych dla rozwoju koncepcji U-Space, dzięki którym powstanie środowisko bezpieczne dla wspólnych operacji lotnictwa załogowego i bezzałogowego, umożliwiające zarazem równy i sprawiedliwy dostęp do przestrzeni powietrznej wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Stąd też najlepszą drogą do zapewnienia bezpiecznego rozwoju wschodzącego rynku BSP jest stworzenie struktury opartej na istniejącym już wachlarzu usług oferowanych przez ANSP i gwarantujących bezpieczne korzystanie z przestrzeni powietrznej oraz zapewniających wiedzę o innym ruchu lotniczym w przestrzeni – zarówno załogowym, jak i bezzałogowym.

Opublikowany przez Alians A6 dokument podkreśla znaczącą rolę ANSP w integracji rozwijającej się europejskiej koncepcji U-Space z istniejącym dziś konwencjonalnym, załogowym ruchem lotniczym.

Tym samym ANSP stają w obliczu konieczności poszerzenia wachlarza oferowanych usług, gdyż nowa rzeczywistość wymaga wprowadzenia rozwiązań różniących się od tych wykorzystywanych w zarządzaniu ruchem lotniczym. Nowe zadania oznaczają zarazem konieczność wypracowania odpowiednich przepisów i procedur operacyjnych, zasad przepływu informacji oraz systemów zarządzania operacjami lotniczymi. Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć ANSP w zakresie zarządzania złożonymi strukturami przestrzeni powietrznej, dużej liczby lotów oraz wkładu tych instytucji w rozwój systemów gwarantujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego będzie więc najlepszym gwarantem, by proces ten przebiegał sprawnie i bez zakłóceń.

Dokument „Safely integrating drones in to Europe’s airspace: Building on experience, progressing through partnership” (tekst w języku angielskim) jest dostępny na stronie Aliansu A6 oraz po kliknięciu w LINK.

Artykuł źródłowy ze strony Aliansu A6 (tekst w języku angielskim) jest dostępny TUTAJ.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus