Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku. Będzie to już piąta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, jednocześnie pierwsza o zasięgu międzynarodowym.

Konferencja Inżynieria Ruchu Lotniczego jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata lotniczego, naukowców jak i praktyków. Do tej pory odbyły się cztery edycje Konferencji IRL, wszystkie o charakterze ogólnopolskim. Każda kolejna edycją skupiała coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem lotniczym i gałęziami pokrewnymi. Tematyka najbliższej edycji Konferencji obejmie zagadnienia takie jak: sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym, systemy wspomagania ruchu lotniczego, powiązania między gałęziami transportu, czy aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego. Patronat honorowy nad Konferencją objęła Politechnika Warszawska.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Obszar naukowy Konferencji:
– elementy i systemy zarządzania ruchem lotniczym;
– bezpieczeństwo, niezawodność i analiza ryzyka systemów ruchu lotniczego;
– aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego;
– nowe technologie w systemach nawigacji;
– czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
– porty lotnicze, obsługa naziemna samolotów i pasażerów;
– nowe technologie w środkach transportu;
– oddziaływanie transportu lotniczego na środowisko;
– problemy sterowania i zarządzania ruchem: drogowym, kolejowym i morskim;
– port lotniczy jako węzeł multimodalny;
– konkurencja międzygałęziowa w transporcie;
– perspektywy komercyjnego wykorzystania bezzałogowych statków latających;
– bezzałogowe statki latające – organizacja, zarządzanie i sterowanie;
– nowoczesne sposoby ochrony lotnictwa przed cyberatakami.

W celu zgłoszenia swojego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018 prosimy o przesłanie swoich danych przez formularz zgłoszeniowy.

W związku dużą liczbą zapytań dotyczących możliwości przesunięcia terminu nadsyłania zgłoszeń udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego” organizatorzy poinformowali, że termin nadsyłania zgłoszeń zostaje przesunięty i mija w środę 20 grudnia 2017 roku.

Termin nadsyłania pełnych artykułów upływa dnia 31.01.2018 r.

Po raz pierwszy Konferencja odbędzie się w Hotelu Afrodyta SPA & Wellness Resort w Radziejowicach pod Warszawą.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji IRL 2018 dostępne są na stronie www.konferencjairl.pw.edu.pl

Źródło: Politechnika Warszawska
comments powered by Disqus