Przejdź do treści
Książka "Wybrane zagadnienia konstrukcji samolotów"
Źródło artykułu

Książka "Wybrane zagadnienia konstrukcji samolotów" - darmowy plik pdf

Politechnika Warszawska zaprasza do pobrania bezpłatnej publikacji pt. „Wybrane zagadnienia konstrukcji samolotów” przygotowanej przez prof. dr hab. inż. Cezarego Galińskiego.

Książka ta stanowi drugą część monografii jego autorstwa pt. „Wybrane zagadnienia projektowania samolotów”, wydanej w roku 2016 i jest jej uzupełnieniem w zakresie struktur lotniczych. Omawiane są w niej zasady podziału struktury samolotu, konstrukcje skrzydeł, kadłubów, usterzeń, mechanizacji skrzydeł i usterzeń oraz układów sterowania nimi. Osobne rozdziały poświęcono materiałom stosowanym w konstrukcji samolotów oraz osobliwościom wynikającym ze stosowania w nich materiałów kompozytowych.

Książka powstała przede wszystkim z myślą o studentach pierwszych lat studiów na kierunku lotnictwo, dla których może być wprowadzeniem w podstawy techniki lotniczej bez wchodzenia w szczegóły, te ostatnie pozostawiając podręcznikom specjalistycznym. Przeglądowy charakter przedstawionej wiedzy o konstrukcji samolotów ma służyć lepszemu zrozumieniu złożoności tego procesu oraz stanowić zachętę i podstawę do dalszego pogłębiania wiedzy w tym obszarze. Celem niniejszej książki nie jest więc prezentacja szczegółowych metod analizy poszczególnych zagadnień, lecz raczej syntezy ich wyników.

W pracy wykorzystano niektóre wyniki projektów finansowanych przez MNiSW nr O N509 025836 oraz NCBiR nr PBS1/A6/14/2012.

Publikacja dostępna jest tutaj (LINK

Pierwsza część książki dostępna jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony