Przejdź do treści
Źródło artykułu

Politechnika Śląska z certyfikatem na prowadzenie szkolenia do uzyskania licencji pilota liniowego

Politechnika Śląska uzyskała certyfikat zatwierdzenia Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego ATO POLSL jako ośrodka uprawnionego do prowadzenia szkoleń do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego. ATO POLSL będzie kształcił przyszłych pilotów m.in. na lotnisku w Gliwicach. Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do zaszczytnego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat nr PL/ATO-78 na czas nieokreślony zgodnie z pkt. ARA.GEN.310 lit b Załącznika VI (część-ARA) do rozporządzenia UE nr 1178/2011 oraz przepisami Ministerstwa Infrastruktury w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym, uwzględniający zakres wnioskowanej działalności szkoleniowej, upoważaniający do prowadzenia szkolenia lotniczego w zakresie licencji ATPL(A) - szkolenie integrowane.

Certyfikat ten z jednej strony potwierdza fakt, że ATO POLSL spełnia wymagania przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Z drugiej strony wskazuje natomiast, że ATO POLSL jest trwale zdolny do zapewnienia bezpiecznego wykonywania działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony