Profesor Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz członkiem zespołu w Europejskiej Agencji Obrony

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. Politechniki Rzeszowskiej (fot. B. Motyka)

Profesor Politechniki Rzeszowskiej Tomasz Rogalski, kierownik Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, został członkiem zespołu w Europejskiej Agencji Obrony. Jego kandydaturę rekomendowało Ministerstwo Obrony Narodowej. CapTech Aerial Systems jest jednym z czterech zespołów działających w ramach Europejskiej Agencji Obrony i zajmuje się prowadzeniem badań oraz wdrażaniem nowych technologii obronnych.

Zadania CapTech Air

Podstawowym celem CapTech Aerial Systems (CapTech Air) jest przygotowanie zarysu Strategic Research Agenda w zakresie obrony powietrznej, wspieranie współpracy państw członkowskich dotyczącej innowacyjnych rozwiązań, przygotowanie innowacyjnych projektów (R&T – Research and Technology) w tym zakresie. Konkretne technologie, którymi CapTech Air się zajmuje z perspektywy badań, technologii i innowacji, są wyznaczane przez Europejską Agencję Obrony i szczegółowo opisane w obszarze odpowiedzialności strategicznego programu badań. Technologie te obejmują m.in.: projektowanie systemów powietrznych, aerodynamikę statków powietrznych, napędy lotnicze, wymagania operacyjne, systemy szkoleniowe, operacje pojazdów bezzałogowych i załogowych, wspólne działanie pojazdów załogowych i bezzałogowych.

W skład CapTech Air wchodzą następujące grupy robocze: Autonomous Air Vehicle Operation, Cooperative Air Vehicle Operation, Detect, Sense and Avoid Systems, System Diagnostics, Fault Prognostics, and Self Repair, Human-Machine-Interface and Cognitive Ergonomics, Propulsion, Power Generation and Distribution, Secure Command and Control Systems, Rotocraft: Next Generation High Performance Vertical Lift,  Fixed Wing.

Prof. PRz Tomasz Rogalski

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, specjalności lotnictwo. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Katedry Awioniki i Sterowania, a od bieżącego roku również kierownika Badań Lotniczych i Kosmicznych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. W pracy zawodowej zajmuje się badaniami nad automatycznym sterowaniem lotem samolotów załogowych i bezzałogowych oraz bezpieczeństwem lotniczym.

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus