Politechnika Rzeszowska podpisała umowę z EUROCONTROL

Kokpit (fot. Oskar Kadaksoo/unsplash.com)

Politechnika Rzeszowska poinformowała o podpisaniu w dniu 10 sierpnia br. umowy licencyjnej z międzyrządową organizacją ds. zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej w Europie EUROCONTROL na użytkowanie EUROCONTROL-Light Simulation Capabilities and Platform for Experimentation (ESCAPE Light).

ESCAPE Light jest platformą symulacyjną udostępnianą przez EUROCONTROL nieodpłatnie zainteresowanym jednostkom naukowo-dydaktycznym na całym świecie, pozwalającą na prowadzenie szkolenia w czasie rzeczywistym oraz prac badawczo-rozwojowych w obszarze zarządzania ruchem lotniczym (Air Traffic Management, ATM). Umowa jest wynikiem dwóch projektów realizowanych przez PRz w ramach programu SESAR 2020 (Pj06 ToBeFREE i PROSA) we współpracy z EUROCONTROL oraz ponadrocznych starań nad dalszą kontynuacją współpracy w obszarze naukowym i edukacyjnym w ramach programu ESCAPE Light.

Dzięki podpisanej umowie Politechnika Rzeszowska znalazła się w gronie kilku wiodących uczelni technicznych w Europie i na świecie, takich jak Technische Universität Braunschweig, Universidad Politécnica de Madrid, Coventry University, Cranfield University, Universitat Autònoma de Barcelona oraz Electronic Navigation Research Institute w Tokyo. W ramach programu ESCAPE Light uczelnia będzie bezpośrednio współpracowała z EUROCONTROL Experimental Centre (EEC), mieszczącym się w Brétigny-sur-Orge niedaleko Paryża.

Obecnie przygotowywany jest program współpracy między EEC a czołowymi europejskimi uniwersytetami technicznymi oparty na wykorzystaniu platformy symulacyjnej ESCAPE Light do realizacji zadań badawczych i edukacyjnych. Realizowany będzie również program stażowy skierowany do naszych studentów. Jednak ze względu na ograniczenia pandemiczne odbędą się one w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, najlepsi studenci będą mieli możliwość uczestniczenia do pół roku w programach naukowo-badawczych realizowanych przez EEC.

Na przełomie września i października odbędzie się sesja treningowa, w ramach której pracownicy PRz będą mogli się zapoznać z funkcjonalnością i obsługą platformy ESCAPE Light. Sesja ta również odbędzie się w trybie zdalnym.

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus