Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz otrzymał certyfikat CAMO

Socata TB-9 Tampico należący do Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz przed hangarami (fot. B.Motyka)

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej jako jeden z pierwszych w kraju otrzymał Certyfikat Zatwierdzenia Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu, zwany potocznie CAMO.

Certyfikat potwierdza spełnienie przez OKL obowiązujących zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Rozporządzenia (UE) nr 1321/2014.

Na mocy rozporządzenia (UE) nr 2018/1139 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikował Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej jako organizację zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.

Według tego rozporządzenia zdatność do lotu oznacza wszelkie procesy zapewniające, że w dowolnej chwili okresu eksploatacji statek powietrzny spełnia obowiązujące wymagania w zakresie zdatności do lotu i znajduje się w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Certyfikat został wydany 18 marca br.

Numer przyznanego certyfikatu to PL.CAMO.0006.

•  Certyfikat zatwierdzenia Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus