OKL zainaugurował kolejny sezon szkolenia lotniczego

Instr. pilot Krzysztof Grabek oraz dyrektor OKL instr. pilot Mieczysław Górak przed samolotem ZLIN 242L (fot. A. Buk)

Tegoroczny sezon szkoleniowy w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej został zainaugurowany oblotem technicznym samolotu akrobacyjnego ZLIN 242L.

Za sterami statku powietrznego o znakach SP-TZZ zasiedli dyrektor ośrodka instr pilot Mieczysław Górak oraz instr pilot Krzysztof Grabek.

Ośrodek Kształcenia Lotniczego kształci teoretycznie i praktycznie personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego. W bieżącym roku praktyki lotnicze w OKL-u będzie odbywało 148 studentów. Szkolenie lotnicze studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka odbywa się w ramach stacjonarnych studiów dwustopniowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Absolwenci specjalności „pilotaż” otrzymują licencję ATPL frozen, która umożliwia podjęcie pracy w charakterze drugiego pilota w lotnictwie komunikacyjnym. Jest to licencja pilota samolotowego zawodowego z uprawnieniami do wykonywania lotów IFR na samolotach jedno- i wielosilnikowych oraz w załodze wieloosobowej. Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz jest jedynym w Polsce certyfikowanym zgodnie z JAR-FCL ośrodkiem szkolenia lotniczego szkolącym w systemie zintegrowanym ATPL(A).

Studenci, którzy ukończą szkolenie praktycznie, będą przygotowani do zawodu pilota samolotowego zawodowego zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami EASA. Posiadają wiedzę ogólną z zakresu lotnictwa oraz wiedzę kierunkową adekwatną do specjalności. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w PLL LOT oraz liniach lotniczych na całym świecie. Do chwili obecnej Politechnika wykształciła ponad 900 absolwentów pilotażu.

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus