Konferencja Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET – Dolina Lotnicza

Konferencja Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET – Dolina Lotnicza (fot. Beata Motyka)

Na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się druga w tym roku Konferencja Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET – Dolina Lotnicza połączona z zebraniem Rady Partnerów CZT. Uczestników w imieniu swoim i władz uczelni przywitała prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, koordynator CZT AERONET – Dolina Lotnicza.

Prof. dr hab. Romana Śliwa wprowadziła uczestników w tematykę konferencji, wskazując jednocześnie na aktualny stan i efekty projektów naukowo – badawczo – rozwojowych we współpracy nauki i przemysłu. Michał Pilecki z firmy INNplus przedstawił prezentację pt. Perspektywy rozwoju badań lotniczych w Europie. Efektem finalnym podjętych działań będą raporty analityczne prezentujące postęp, bariery oraz propozycje działań niwelujących luki powstające w realizacji celów, wyznaczonych w dokumencie Flightpath 2050. Raporty roczne zostaną szeroko rozpowszechnione w celu zebranie informacji zwrotnej od możliwie licznej grupy reprezentantów branży lotniczej, co umożliwi uszczegółowienie kolejnych edycji raportu.

W ramach konferencji został zaprezentowany profil technologiczny firmy ITA TOOLS, która jest nowym członkiem Doliny Lotniczej. Ogólną część konferencji zamknęła prezentacja oprogramowania ANSYS i jego zastosowanie w przemyśle lotniczym, przygotowywana przez dr inż. Agnieszkę Zdunek z firmy MESCO. Na stoisku demonstracyjnym zostały zaprezentowane warianty programów, które można używać w firmach na potrzeby własnych aplikacji.

Podczas konferencji miała też miejsce międzynarodowa sesja dotycząca prezentacji projektu RADIAN i bezzałogowców, które wpisują się w działalność konsorcjum AERONET – Dolina Lotnicza. Stanowią one szanse do wykorzystania w niedalekiej przyszłości. Następnie odbyło się Forum Współpracy Nauka – Gospodarka, które było okazją m.in. do spotkania partnerów naukowych i przemysłowych oraz przygotowania propozycji do prac grup roboczych. 

Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET – Dolina Lotnicza stworzono w 2004 r. pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej. Jest to jednostka gospodarcza skupiająca ośrodki naukowe, które za pomocą badań naukowych na światowym poziomie, prac rozwojowych, innowacyjnych i wdrożeniowych działają na rzecz techniki lotniczej.

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus