Politechnika Poznańska podpisała list intencyjny z Pratt & Whitney Kalisz

Politechnika Poznańska podpisała list intencyjny z Pratt & Whitney Kalisz (fot. put.poznan.pl)

4 września 2017 r. został podpisany list intencyjny między Politechniką Poznańską a firmą Pratt & Whitney Kalisz.

Pratt & Whitney Kalisz to jedna z największych firm z sektora produkcyjnego części do silników lotniczych w Polsce, zainteresowana rozszerzeniem współpracy ze środowiskami naukowymi polskich publicznych uczelni wyższych, w szczególności w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla budowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Obie strony zadeklarowały połączenie wiedzy kadry naukowej PP i działalności badawczo-rozwojowej Uczelni z doświadczeniem praktycznym pracowników firmy Pratt & Whitney Kalisz szczególnie w celu poszukiwania i wspólnej realizacji projektów, organizowania staży i praktyk, organizowania dedykowanych kierunków kształcenia dla studentów Politechniki Poznańskiej odpowiadających potrzebom Pratt & Whitney Kalisz czy ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy.

Źródło: Politechnika Poznańska
comments powered by Disqus