Zmiany na stanowisku prezesa LOT - komunikat Rady Nadzorczej PLL LOT

LOT - siedziba

31 sierpnia, Rada Nadzorcza PLL LOT opublikowała komunikat:

"Uprzejmie informujemy, iż w związku z rezygnacją z dniem dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2015 r. Pana Sebastiana Mikosza z funkcji Prezesa Zarządu PLL LOT S.A., Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PLL LOT SA. Panu Marcinowi Celejewskiemu Członkowi Zarządu ds. Handlowych.

Marcin Celejewski ma bogate doświadczenie w branży lotniczej. Członkiem Zarządu PLL LOT SA ds. Handlowych został w kwietniu tego roku odpowiadając między innymi za budowanie strategii handlowej Spółki, w szczególności za rozbudowę kanałów sprzedaży i dystrybucji w Polsce i na świecie, rozwój siatki połączeń, podnoszenie jakości produktu i obsługi klienta a także budowanie i wzmocnienie relacji z partnerami.

Współpracę  z LOT zaczynał w 1999 roku jako analityk w dziale strategii, następnie był Dyrektorem Biura w Hiszpanii i Portugalii, a od 2007 r. Dyrektorem Siatki Połączeń. Był również Szefem Sprzedaży i Marketingu w Qatar Airways. Pełnił funkcje kierownicze w PKP Intercity - Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Projektów Strategicznych, a także Członka Zarządu ds. Handlowych.

Rada Nadzorcza PLL LOT S.A."

Źródło: PLL LOT
comments powered by Disqus