Kontynuacja rozmów ze związkami zawodowymi w PLL LOT

PLL LOT

Dziś po południu zakończyło się spotkanie Komisji Trójstronnej, z udziałem strony rządowej, przedstawicieli związków zawodowych oraz Zarządu PLL LOT S.A.

Spotkanie Komisji Trójstronnej po raz kolejny pokazało, że zarówno Zarząd, jak i związki zawodowe w PLL LOT S.A. gotowe są do kontynuowania dialogu.

Wprowadzenie z dniem 1 kwietnia nowego Regulaminu Wynagrodzeń i nowego Regulaminu Pracy nie oznacza ani zakończenia rozmów ze stroną społeczną, ani braku woli do takich rozmów. Jest niezbędnym elementem naprawy LOT – u, zarówno jego sytuacji finansowej jak i sposobu funkcjonowania Spółki.

Rezygnacja z nowych zasad oznaczałaby dla PLL LOT konieczność radykalnej zmiany zaplanowanej strategii reform i niewątpliwie negatywnie odbiłaby się na jej kondycji. Doprowadziłaby też do znacznego opóźnienia w realizacji planu uzdrowienia sytuacji PLL LOT i mogłoby oznaczać konieczność podjęcia trudnych decyzji, być może nawet o kolejnych zwolnieniach grupowych. Tylko konsekwentne zmiany prowadzące do poprawy finansowej LOT-u mogą ochronić miejsca pracy.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że każdy spór oznacza wiele negatywnych emocji, konsumuje energię i czas, które potrzebne są dziś wszystkim pracownikom i Zarządowi do prac nad rozwojem LOT-u. – powiedział Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. - Tym bardziej cieszymy się, że wypracowane dziś zalążki kompromisu mogą stanowić bazę do efektywnej współpracy ze stroną społeczną. Współpracy, która w przyszłości doprowadzi do stabilizacji Spółki i jej lepszej kondycji – co w konsekwencji będzie mieć odzwierciedlenie m.in. w poprawie warunków wynagradzania dla pracowników. Oczekujemy, że kierownictwa związkowe włączą się w nasze wspólne wysiłki, służąc, w ramach dialogu społecznego, swym doświadczeniem i poczuciem odpowiedzialności.

W ramach procesu zwolnień grupowych prowadzonego w Spółce od kilku miesięcy, do końca maja 2010 roku, liczba pracowników zmniejszy się o 400 osób. Do tej pory 310 z nich już otrzymało wypowiedzenia, i proces ten dobiega powoli końca.

Źródło: PLL LOT
comments powered by Disqus