KE rozpoczyna kolejny etap prac nad Planem Restrukturyzacji PLL LOT

UE (flaga)

 Po ponad czterech miesiącach od złożenia w Brukseli przez LOT Planu Restrukturyzacji, Komisja Europejska rozpoczęła formalne postępowanie wyjaśniające. – Od dawna spodziewaliśmy się takiej decyzji – mówi Prezes PLL LOT, Sebastian Mikosz – Komisja standardowo uruchamia tę procedurę w przypadku podmiotów, w tym linii lotniczych, które ubiegają się o pomoc publiczną na restrukturyzację. 

Plan Restrukturyzacji PLL LOT został złożony w Komisji Europejskiej 20 czerwca tego roku. Jest on konsekwentnie realizowany i przynosi pozytywne rezultaty. Wyniki Spółki poprawiają się i są nawet lepsze od zakładanych w Planie.

Od momentu złożenia Planu, Komisja zwróciła się do przewoźnika z pytaniami dotyczącymi poszczególnych elementów i założeń Planu. To standardowa procedura, podobnie jak uruchomione właśnie formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie notyfikowania pomocy publicznej. Komisja podejmując taką decyzję 6 listopada jednocześnie powiadomiła polski rząd i podała do publicznej wiadomości jakie kwestie dotyczące Planu Restrukturyzacji PLL LOT powinny zostać doprecyzowane.

Komisja Europejska prowadzi obecnie około 70 postępowań dotyczących udzielenia pomocy publicznej firmom z branży lotniczej. Dotyczą one między innych linii lotniczych oraz lotnisk. W ostatnim czasie takie postępowania zostały uruchomione wobec SAS, Air Baltic, Adria Airways oraz Estonian Air. 

Postępowanie wyjaśniające to normalny, standardowy element procesu, co potwierdza sama Komisja Europejska. Ustawiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, podjęliśmy radykalne kroki, by ratować Spółkę i stworzyć stabilne warunki dla jej funkcjonowania. Działamy na ważnym i rozwijającym się rynku, z dużym potencjałem. Mierzymy się z silną konkurencją. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że kilka elementów wymaga dokładnego przeanalizowania, wyjaśnienia i uzasadnienia” – mówi Prezes PLL LOT, Sebastian Mikosz. 

W grudniu 2012 r. został złożony do KE wniosek o pomoc na ratowanie PLL LOT (poprzedzającą pomoc na restrukturyzację). W maju 2013 r. KE wydała decyzję akceptującą tę pomoc oraz zobowiązała władze polskie do przekazania planu restrukturyzacji do dnia 20 czerwca br. W ramach pierwszej transzy (tzw. pożyczki na ratowanie) LOT otrzymał 400 mln zł. 

Plan Restrukturyzacji przedłożony KE zakłada m.in. przekazanie na rzecz LOT drugiej transzy pomocy publicznej na restrukturyzację w wysokości 381 mln zł. 

Zgodnie z Planem, druga transza miała zostać wypłacona w sierpniu tego roku. Jednak dzięki konsekwentnym działaniom sytuacja Spółki stale się poprawia. Wyniki są lepsze od zakładanych, w związku z tym LOT nie wystąpił o wypłatę drugiej transzy w sierpniu, wrześniu ani październiku. 

Komisja w sposób szczegółowy zamierza przeanalizować Plan Restrukturyzacji w trzech aspektach. Chodzi o tak zwane środki kompensacyjne, które Spółka musi wnieść w zamian za otrzymanie pomocy publicznej, możliwość osiągnięcia przez Spółkę trwałej rentowności poprzez działania zapisane w Planie oraz wkład własny Spółki do kosztów i wydatków, które poniesione zostaną w procesie restrukturyzacji.

Plan Restrukturyzacji PLL LOT zakłada wprowadzenie prawie stu zmian i inicjatyw, które z jednej strony obniżą koszty funkcjonowania Spółki, a z drugiej wygenerują dodatkowe przychody. Zgodnie z założeniami Planu PLL LOT ma uzyskać trwałą rentowność począwszy od 2015 roku.

W efekcie realizacji Planu Restrukturyzacji i wdrożenia floty samolotów Boeing 787, PLL LOT ma uzyskać pozycję jednego z najbardziej efektywnych kosztowo przewoźników sieciowych w Europie. 

Źródło: PLL LOT
comments powered by Disqus