Raport wstępny PKBWL dot. wypadku z udziałem paralotni w Rudnikach

Karabinek SupAir (aluminiowy) używany podczas lotu zakończonego wypadkiem

2 lipca br., Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport wstępny dotyczący wypadku z udziałem paralotni AirG Emilie Peace 20, do którego doszło 31 maja 2015 r. w miejscowości Rudniki k. Częstochowy. Wskutek doznanych obrażeń pilot zmarł.

W raporcie 860/15 czytamy:

"Pilot był doświadczonym pilotem wykonującym loty akrobacyjne. W dniu wypadku, około godziny 14.40 pilot rozpoczął start do wykonania lotu akrobacyjnego. Start odbywał się z wykorzystaniem holu. Pilot wyczepił się z holu na wysokości około 500 m.

Po wykonaniu kilku figur akrobacji, gdy był na wysokości około 150 m po nieprawidłowym zakończeniu jednej z figur nastąpiło skręcenie taśm nośnych. Pilot uruchomił system wypięcia skrzydła i otwarcia spadochronu ratowniczego (CUT AWAY SYSTEM). Nastąpiło oddzielenie lewej taśmy nośnej, natomiast nie została oddzielona prawa taśma, do której zamontowany był system RSL wyciągający spadochron ratowniczy Guided Mayday. Pilot spadał w tym układzie, aż do wysokości około 5 m, kiedy to wyrzucił spadochron ratowniczy Survive. Spadochron nie zdążył się otworzyć.  Pilot z dużą prędkością opadania zderzył się z ziemią. Wskutek doznanych obrażeń pilot zmarł.

Na miejscu zdarzenia stwierdzono, że uchwyt do wyczepiania był w pełni wyciągnięty – kable w całości poza bowdenami, natomiast prawy karabinek pozostawał w systemie 3-kółkowym nie wyczepiony."


Na stronie internetowej producenta uprzęży (http://avasportcentral.com/product/acro-base/) zamieszczone zostały dwie wersje instrukcji: ACRO-BASE-old-version.pdf oraz ACRO-BASE-MANUAL-2015-Series.pdf.

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej wersji instrukcji, na zdjęciach widoczne jest podłączenie skrzydła do uprzęży poprzez szeklę a nie karabinek. Natomiast w wyszczególnionych częściach systemu (CUT AWAY SYSTEM) w instrukcji ACRO-BASE-MANUAL-2015-Series.pdf szekle zostały jednoznacznie wskazane przez producenta jako karabinki (pkt. 1 CUT AWAY SYSTEM na stronie 6 – fot. nr 2). Takiego wskazania nie ma w instrukcji ACRO-BASE-old-version.pdf (pkt. 1 CUT AWAY SYSTEM na stronie 4 – fot. nr 1).

Zagadnienia te będą przedmiotem późniejszych analiz.


Fot. nr 1.


Fot. nr 2.

Użyty przez pilota system wyczepienia taśm nośnych skrzydła paralotni, nazywany przez producenta systemem 3-kółkowym (3-Ring System), faktycznie posiadał dwa kółka oraz karabinek zamiast opublikowanych na stronie internetowej producenta instrukcjach: dwóch kółek i szekli.

Przeprowadzono wstępne próby funkcjonalne zastosowanego przez producenta w uprzęży ACRO BASE systemu „CUT AWAY SYSTEM” z wykorzystaniem karabinków różnego typu. Stwierdzono, iż występują takie sytuacje, w których dochodzi do zablokowania procesu wyczepienia taśm skrzydła paralotni. Na tym etapie badania uznano, że blokowanie procesu wyczepienia spowodowane jest kształtem zastosowanego do podczepienia skrzydła paralotni karabinka (w tym jego grubością i geometrią) i jego ułożenia względem taśm systemu 3-kółkowego. Poniżej przedstawiono zdjęcia obrazujące mechanizm blokowania systemu wyczepiania taśm.


Fot. 3. Uprzęże w próbach były podwieszone. Do zablokowania wystarczył ciężar własny uprzęży.


Fot. 4. Karabinek SupAir (aluminiowy) używany podczas lotu zakończonego wypadkiem. Zablokowanie procesu wyczepiania wynika z dociśnięcia kółeczka małego przez karabinek i zablokowanie ruchu kółka większego na zamku karabinka.


Fot. 5. Karabinek innego kształtu Australpin Parafly. Zablokowanie procesu wyczepiania wynika z oparcia się taśmy większego kółka na zamku karabinka.


Fot. 6 Karabinek innego kształtu Supair (stalowy). Zablokowanie procesu wyczepiania taki sam mechanizm jak w przypadku karabinka SupAir aluminiowego – patrz fot. 4.

Przeprowadzono także próby z uprzężą innego producenta stosującego system CUT AWAY SYSTEM, uzyskując takie same wyniki jak w przypadku uprzęży ACRO BASE, to znaczy występowało takie samo blokowanie karabinka w identycznym ułożeniu karabinka w systemie 3-kółek.

Komisja przypomina, że każde urządzenie, w tym każdy element wchodzący w skompletowany do lotu zestaw paralotniowy, musi być eksploatowane zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami producenta zawartymi (opisanymi) w wydawanych przez niego instrukcjach i podręcznikach dla użytkownika. Wszelkie nieuzgodnione z producentem modyfikacje kompletacji systemu są obciążone ogromnym ryzykiem nieprawidłowego działania.

Raport wstępny 860/15
 

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus