Raport Wstępny nr 633/09 PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Ukazał się Raport Wstępny nr 633/09 Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczący wypadku szybowca SZD-30 Pirat, który zdarzył się w miejscowości Gadów w gminie Mycielin, 7 sierpnia 2009r. o godz. 17:45. W wyniku wypadku szybowiec uległ uszkodzeniu. Pilot nie odniósł obrażeń ciała.

W dniu 07.08.2009 r., o godz. 12:52 czasu lokalnego (LMT), uczeń-pilot wystartował za samolotem na szybowcu SZD-30 Pirat z pasa „11” na przelot warunkowy do licencji PL(G) wg zadania AVI/4. Hol przebiegał bez problemów.

Po wczepieniu i wypracowaniu wysokości, uczeń-pilot odszedł na zadaną trasę Michałków–Turek–Michałków w kierunku płn-wsch. Punkt zwrotny nad Turkiem osiągnął o godz. 17:12 (LMT).

Podczas powrotu na lotnisko macierzyste warunki termiczne uległy pogorszeniu. Z powodu utraty noszeń termicznych na wysokości ok. 1000m, uczeń-pilot krążąc w okolicy miejscowości Gadów, wybrał miejsce nadające się do lądowania w terenie przygodnym. Wg ucznia-pilota po dokładnym obejrzeniu wybranego pola z wysokości 300m zbudował krąg.. Na prostej do lądowania zaczepił o linie niskiego napięcia, znajdującą się na wysokości ok. 8m, i zerwał ją. Uczeń-pilot nie zauważył przewodów ciągnących się wzdłuż drogi, poprzecznie do kierunku lądowania (słupy energetyczne znajdowały się za przydrożnymi drzewami). W odległości ok. 30m od linii, szybowiec uderzył przednią częścią kadłuba w zaoraną ziemię.

Szybowiec uległ uszkodzeniu (oderwane usterzenie poziome wraz z fragmentem statecznika pionowego, uszkodzony kadłub i centropłat szybowca).Pilot nie odniósł obrażeń ciała.

Na tym etapie badania wypadku nie wydano żadnych zaleceń profilaktycznych

Pełna treść raportu na stronie PKBWL.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus