Raport Wstępny nr 603/09 PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Ukazał się Raport Wstępny nr 603/09 Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczący wypadku szybowca SZD-9bis 1E „BOCIAN”, który zdarzył się na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego, Radawiec (EPLR), 1 sierpnia 2009r. o godz. 8:42. W wyniku wypadku instruktor i uczeń odnieśli poważne obrażenia, a szybowiec uległ całkowitemu zniszczeniu.

W dniu 1  sierpnia 2009 roku o godzinie 8:42 uczeń lat 16 wraz z instruktorem lat 39 wystartowali na szybowcu SZD-9Bis 1E „Bocian” do lotu za wyciągarką na zadanie AI wg ćwiczenia 4 „Programu Szkolenia Szybowcowego Aeroklubu Polskiego” zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (LPL-2/78-0033/01/09) dnia 15 lipca 2009 roku, z lotniska Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu.

Zadanie AI ćwiczenie 4 dotyczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Zaplanowany lot miał na celu naukę podejmowania właściwych decyzji przez ucznia w sytuacjach pęknięcia liny, przerwania ciągu jak również symulacje lotu z nieodczepioną liną wyciągarkową.

Zgodnie z postawionym zadaniem po starcie na wysokości około 100m wg oceny wyciągarkowego następowało zmniejszenie obrotów, a co za tym idzie zmniejszenie ciągu odczuwalne przez załogę szybowca. Szkolony pilot powinien zabezpieczyć prędkość szybowca, a następnie wczepić linę wyciągarkową, wykonać zakręt o 180º i lądować z wiatrem na lotnisku.

Start i nabieranie wysokości przebiegały prawidłowo bez zakłóceń. Na wysokości około 100m po zmniejszeniu ciągu przez wyciągarkowego (wg świadków) szybowiec został pochylony z kątem około 30º pod horyzont, a spadochronik z liną przeszedł przez górę lewego skrzydła. Szybowiec wykonał zakręt w lewo w celu zrzucenia liny ze skrzydła i podczas tego manewru lina zaklinowała się pomiędzy lotką a krawędzią spływu lewego skrzydła.

Wyciągarkowy widząc rozwinięcie spadochronu liny wyciągarkowej i nieznaczne odsunięcie jej od szybowca podał przez radio komendę „lina odeszła” jednak w trakcie wykonywania zakrętu w lewo zauważając, że spadochron przemieszcza się wraz z szybowcem i nie opada podał przez radio informacje „ciągniecie linę” i pociągnął za dźwignię nożyc odcinając ją.

Szybowiec z pochyleniem 30-40º i przechyleniem 30º obracał się w lewo i wykonując obrót około 360º zderzył się z ziemią. Zderzenie nastąpiło w samoobrocie w lewo skrzydłem i przodem kadłuba na kierunku startu, a następnie ogonem.

Po wykonaniu jeszcze około 30º stopni obrotu szybowiec zatrzymał się. Uruchomiono akcję ratowniczą, w wyniku, której ranną załogę sanitarką i śmigłowcem LPR-u przetransportowano do lubelskich szpitali. Instruktor i uczeń odnieśli poważne obrażenia, a szybowiec uległ całkowitemu zniszczeniu

Na tym etapie badania wypadku nie wydano żadnych zaleceń bezpieczeństwa.

Pełna treść raportu na stronie PKBWL.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus