Raport Końcowy nr 301/09 PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Ukazał się Raport Końcowy nr 301/09 Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczący wypadku samolotu PZL-104 Wilga, który zdarzył się na lotnisku Leszno (EPLS), 19 maja 2009r. ok. godz. 16:10 czasu lokalnego. W wyniku wypadku poważnie uszkodzony został samolot. Pilot nie odniósł obrażeń ciała.

Dnia 28.04.2009r. na lotnisku w Lesznie pilot z licencją samolotową PPL(A) rozpoczął na samolocie PZL-104 „Wilga” wznowienie lotów po przerwie. W dniach 28 i 29 kwietnia wykonał 11 lotów na samolocie PZL-104 „Wilga” wg zadania A I ćwiczenie 13 w łącznym czasie 1h12min. W tym 5 lotów jako dowódca w czasie 24 min.

Dnia 19 maja wykonał na samolocie PZL-104 „Wilga” 9 lotów z instruktorem wg zadania B XI ćwiczenie 1 i 2 w celu holowania szybowców w czasie 1 h04min. Według oceny instruktora zwiększona liczba lotów wynikła z chęci wykonania limitu czasowego. Według programu szkolenia każdy lot powinien wynosić 10-15min. Łączny czas lotu w czasie holowania szybowca na wysokość 500m wynosi srednio 7-8min. Według oceny instruktora pilot wykonał loty poprawnie.

W pierwszych dwóch lotach w czasie lądowania na dobiegu pilot miał tendencje do dośc ostrego hamowania. Instruktor zwrócił mu uwagę na ten fakt i poinformował, że na samolocie PZL-104 „Wilga” należy hamować pulsacyjnie.

Według oceny instruktora szkolony pilot po wykonaniu 9 lotów na dwusterze był w pełni przygotowany do wykonywania lotów samodzielnych. Start do samodzielnego holowania szybowca odbył się o godz. 15:10, tj. 9min. Po lądowaniu z instruktorem.

Start i holowanie szybowca odbyło się bez uwag. Po wyholowaniu szybowca na 500m nad znaki nastąpiło wczepienie szybowca. Pilot samolotu holującego wykonał manewr zniżania do lądowania z prawym kręgiem. Lot był obserwowany przez instruktora. W czasie lądowania wiał wiatr z lewej strony do pasa lądowania pod kątem około 50° o prędkości ok. 2m/s. O fakcie tym instruktor powiadomił pilota w czasie lotu po 4 zakręcie.

Według oceny instruktora wyrównanie samolotu nastąpiło nieznacznie wyżej niż normalnie i po przyziemieniu na „trzy punkty” samolot odbił się na wysokość około 10-15cm. Po przetoczeniu się około 35m od miejsca drugiego przyziemienia samolot zaczął zakręcać coraz gwałtowniej w lewo. Po wykonaniu obrotu o około 90° w lewo, trawersując na skutek tarcia prawym kołem o trawiaste podłoże, nastąpiło przechylenie samolotu na prawe skrzydło i uderzenie prawym skrzydłem i prawym usterzeniem ogonowym o podłoże, a następnie po odbiciu dalszy obrót o około 90° i zatrzymanie samolotu w pozycji odwróconej o kąt około 180° w stosunku do kierunku lądowania.

W czasie analizy wyszkolenia pilota stwierdzono, że w sumie od roku 1997 wykonał on 341 lotów w czasie 115h35min. W tym na samolocie PZL 104 „Wilga” 83 loty w czasie 16h36min. Jak wynika z ustalonych przez Komisję danych, przeszkalający się pilot przez ostatnie pięć lat wykonywał loty sporadycznie i miał bardzo małe doświadczenie na samolocie PZL-104, na którym ostatnie loty wykonał w roku 2000.

Komisja ustaliła, że przyczyną zdarzenia była utrata kierunku w czasie dobiegu spowodowana zbyt gwałtownym zahamowaniem lewego koła przy dużej prędkości toczenia.
Dodatkowo okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia wg Komisji były: małe doświadczenie pilota w wykonywaniu lotów na samolocie PZL-104 Wilga oraz zbyt optymistyczna ocena umiejętności pilota przez instruktora.

Nie zalecono żadnych środków profilaktycznych.

Cały Raport dostępny jest na stronie PKBWL.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus