Komunikat PKBWL w sprawie wypadku z udziałem spadochronów Crossfire2 129 i Fusion 190

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

W związku z zakończeniem badania zdarzenia lotniczego nr 936/14, osoby o których mowa w art. 15 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE, mogą zgłaszać się w przeciągu 7 dni do 13 marca 2015 roku, pod numerem 22 630 11 44, 22 630 11 87, 22 630 19 05, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: pkbwl@mir.gov.pl, w celu uzyskania informacji.

Wypadek miał miejsce 28.06.2014 r. w Chrcynnie. Podczas rozejścia formacji RW-6 doszło do zderzenia dwóch skoczków w fazie otwierania spadochronów. W wyniku wypadku jeden ze skoczków zmarł na miejscu lądowania, a drugi odniósł poażne obrażenia ciała.

Raport wstępny 936/2014

Raport końcowy z badania zdarzenia nr 936/14 zostanie opublikowany 13 marca 2015 roku.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus