Komunikat PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

W związku z zakończeniem badania zdarzenia lotniczego nr 1650/14, osoby o których mowa w art. 15 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów  w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE, mogą zgłaszać się do dnia 14 stycznia 2015 roku, pod numerem 22 630 11 44, 22 630 11 87 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: pkbwl@mir.gov.pl, w celu uzyskania informacji.

Raport końcowy z badania zdarzenia nr 1650/14 zostanie opublikowany 14 stycznia 2015 roku.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus