Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 1484/20 (W, 23.06.2020 r., Tarnówek k. Polkowic). Dotyczy: Lądowania w terenie przygodnym szybowca SZD-41 Jantar Standard. Po przyziemieniu lewe skrzydło szybowca zahaczyło o wysoką trawę i zostało wyhamowane, w wyniku czego szybowiec przy znacznej prędkości wykonał obrót w lewo (cyrkiel) . Uchwała 1484/20

• 2027/20 (W, 26.07.2020 r., EPWC). Dotyczy: Błędu w technice pilotażu szybowca KR-03A Puchatek - braku fazy wyrównania w trakcie lądowania. Na wysokości około trzech metrów szybowiec zwiększył pochylenie i bez fazy wyrównania przyziemił pod kątem około 12-15 stopni na przednią płozę. Następnie tylną płozą uderzył o pas startowy i po krótkim dobiegu zatrzymał się. Uchwała 2027/20

• 2180/20 (I, 05.08.2020 r., Nowe Miasto nad Pilicą). Dotyczy: Zmian mocy silnika od ustalonych obrotów podczas wznoszenia śmigłowca Guimbal Cabri G2 spowodowanych zabrudzeniem mieszanką paliwowo-powietrzną dyszy ciśnienia ładowania . Uchwała 2180/20

• 2222/20 (I, 06.08.2020 r., Darłowo /pl. Kościuszki (rynek)). Dotyczy: Braku możliwości zwinięcia markizy przez właściciela oraz niewykonania przez poszkodowaną polecenia oddalenia się na bezpieczną odległość. Podmuch powietrza pochodzący od lądującego śmigłowca EC 135P2+ doprowadził do uszkodzenia markizy i zranienia jednej osoby z obsługi ogródka restauracyjnego. Uchwała 2222/20

• 3533/20 (W, 07.11.2020 r., Gorzyce k. Wodzisławia Śląskiego). Dotyczy: Podczas lotu motoparalotnia (PPGG) zahaczyła skrzydłem Nucleon WRC 34 o przewody linii energetycznej. Przewody zostały zerwane a wózek motoparalotni z pilotem zderzył się z ziemią. PKBWL postanowiła odstąpić od badania wyżej wymienionego zdarzenia z następującego powodu: "osoba używająca statku powietrznego była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających". Uchwała 3533/20

• 3085/20 (W, 24.09.2020 r., Mieroszów). Dotyczy: Nagłego przejścia paralotni NOVA SECTOR z szybkiego wznoszenia do znacznego opadania, co spowodowało podwinięcie się krawędzi natarcia skrzydła, jego deformację, a następnie wejście paralotni w spiralę upadkową. Nieotwarcia przez pilota spadochronu ratunkowego (paczki). Raport końcowy 3085/20

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus