Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 657/18 (I, 03.04.2018 r., Baza HEMS –Sokołów Podlaski). Dotyczy: Pojawienia się przestrogi FADECMINOR 1 w wyniku usterki czujnika prędkości obrotowej turbiny mocy w śmigłowcu Eurocopter EC 135 P2+ . Raport końcowy 657/18

• 1031/19 (I, 06.04.2019 r., EPLL). Dotyczy: Błędu pilota samolotu Tecnam P2002JF związanego z wykonaniem kręgu nadlotniskowego z niewłaściwym kierunkiem. Informacja o zdarzeniu 1031/19

• 1121/19 (I, 11.04.2019 r., EPBC). Dotyczy: Zbliżenia samolotu Cessna 172 do śmigłowca EC 135P2+. Nieutrzymania obowiązujących procedur w locie po kręgu. Informacja o zdarzeniu 1121/19

• 1295/10 (W, 26.11.2010 r., Przyłogi k. Smykowa). Dotyczy: Podwinięcia się skrzydła paralotni z napędem PPG, Dudek Nucleon 29. Prawa końcówka skrzydła uwięzła  w linkach i skrzydło weszło w spiralę upadkową. Pilot nie użyłsystemu ratowniczego i do zderzenia z ziemiąpróbował wyprowadzić paralotnię do lotu normalnego. Raport końcowy 1295/10

• 1412/19 (I, 05.05.2019 r., EPWA). Dotyczy: Niewłaściwego wykonania przez załogę samolotu B737-800 czynności zapisanych w checkliście „Before Taxi Procedure”, co doprowadziło do rozpoczęcia kołowania, gdy koordynator z podpiętym zestawem słuchawkowym był nadal pod samolotem. Informacja o zdarzeniu 1412/19

• 1643/18 (W, 14.06.2018 r., EPKM). Dotyczy: Nieprzestrzegania procedur tankowania samolotu ultralekkiego 3Xtrim. Niewykonania pełnej listy kontrolnej przed pierwszym lotem. Rozpoczęcia startu samolotu z połowy długości pasa startowego. Nieprawidłowego postępowanie pilota w sytuacji awaryjnej, po utracie mocy przez silnik zaraz po starcie. Raport końcowy 1643/18

• 1656/19 (W, 18.05.2019 r., Kębłowo k. Wolsztyna woj. wielkopolskie). Dotyczy: Błędu pilota balonu na ogrzane powietrze Schroeder „G” polegającego na wybraniu miejsca do lądowania  zbyt blisko linii energetycznej znajdującej się na kierunku lądowania. Raport końcowy 1656/19

• 1792/19 (I, 26.05.2019 r., Opatów). Dotyczy: Nie włączenia do lotu wyłącznika alternatora (ALT), po wykonaniu procedury sprawdzania poprawności  działania alternatora przed wkołowaniem na pas startowy samolotu Cessna 152. Informacja o zdarzeniu 1792/19

• 1953/19 (W, 02.06.2019 r., Ludwinowo k/ Kruszyna). Dotyczy: W dziesiątej minucie lotu paralotnią APCO model NRG XC I z napędem, będąc na wysokości około 250 metrów nad terenem, pilot doprowadził do spirali upadkowej, w wyniku której poniósł śmierć. Raport wstępny 1953/19

• 1955/19 (W, 02.06.2019 r., Niegoszcz k. Koszalina). Dotyczy: Błędu w technice pilotowania paralotni polegającego na wykonaniu po starcie zakrętu na zbyt małej wysokości, co doprowadziło (przy podmuchu wiatru) do podwinięcia się czaszy i upadku paralotni na ziemię. Informacja o zdarzeniu 1955/19

• 2185/18 (W, 21.07.2018 r., Stary Kraszew woj. Mazowieckie). Dotyczy: Pilota paralotni, który przelatując nad łąką na wysokości ok. 10 metrów upadł na ziemię. Raport końcowy 2185/18

• 2199/19 (W, 15.06.2019 r., Płock (EPPL), Koryto rzeki Wisła). Dotyczy: Uderzenia samolotu Yak-52 o powierzchnię wody podczas próby wyjścia z korkociągu. Raport wstępny 2199/19

• 2214/19 (PI, 14.06.2019 r., Lotnisko Chrcynno). Dotyczy: Udzerzenia przez skoczka spadochronowego nogą w statecznik poziomy podczas opusczania samolotu Cessna 208B Caravan, co spowodowało zaklinowanie statecznika. Raport wstępny 2214/19

• 2356/19 (W, 22.06.2019 r., EPPT). Dotyczy: Wykonania nieprawidłowego manewru przy podejściu do lądowania ze spadochronem Pilot 150. Informacja o zdarzeniu 2356/19

• 2383/19 (W, 23.06.2019 r., EPIN). Dotyczy: Przedwczesnego zahamowania przez ucznia-skoczka spadochronu Mars 330, na zbytdużej wysokości, co spowodowało wyhamowanie jego prędkości postępowej w locie poziomym i opadanie "z pionu". Informacja o zdarzeniu 2383/19

• 3986/18 (W, 15.11.2018 r., Borowa Oleśnicka). Dotyczy: Utraty kierunku przez pilota paralotni SKYWALK MESCAL 4L podczas startu za wyciągarką. Spóźnionej reakcji ucznia pilotana utratę kierunku. Raport końcowy 3986/18

• 4014/18 (W, 17.11.2018 r., Skawa k. Rabki, woj. małopolskie). Dotyczy: Spadku obrotów silnika tuż po starcie w trakcie wznoszenia. Przeciągnięcia samolotu UL-A Mirage G-3 po wyprowadzeniu na prostą do lądowania w terenie przygodnym. Raport końcowy 4014/18

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus