III czerwcowe posiedzenie PKBWL - aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

18 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, na którym zakończono badanie poniższych zdarzeń:

- 137/14 (I, 30.01.2014 r., EPWA, Warszawa/Okęcie) uchwała 137/14
- 251/14 (I, 01.03.2014 r., pkt. MALOX)
- 333/14 (I, 22.03.2014 r., FIR EPWW)
- 344/14 (I, 25.03.2014 r., Rumienica) uchwała 344/14
- 477/11 (I, 19.05.2011 r., CTR EPWR) uchwała 477/11
- 478/14 (I, 23.04.2014 r., Gostkowo) uchwała 478/14
- 670/14 (W, 23.05.2014 r., EPPK, Poznań/Kobylnica) uchwała 670/14
- 693/14 (I, 25.05.2014 r., EPGL, Gliwice) uchwała 693/14
- 694/14 (W, 25.05.2014 r., EPGL, Gliwice) uchwała 694/14
- 708/14 (I, 25.05.2014 r., LFGJ, Dole/Tavaux) uchwała 708/14
- 786/14 (I, 05.06.2014 r., EPBY, Bydgoszcz/Szwederowo)
- 787/14 (I, 05.06.2014 r., EPBY, Bydgoszcz/Szwederowo)
- 795/14 (W, 05.06.2014 r., Noskowo k/Sławna) uchwała 795/14
- 819/14 (I, 05.06.2014 r., UUWW, Vnukowo) uchwała 819/14
- 877/14 (I, 15.06.2014 r., CTR EPGD) uchwała 877/14
- 886/11 (I, 21.07.2011 r., TMA EPWA) uchwała 886/14
- 1405/11 (I, 01.11.2011 r., EPWR, Wrocław/Strachowice) uchwała 1405/11
- 1448/13 (W, 09.09.2013 r., Zagajewice)
- 1524/11 (I, 01.12.2011 r., EYVL) uchwała 1524/11

UWAGA: W związku z zakończeniem badania zdarzenia lotniczego nr 970/13, osoby o których mowa w art. 15 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE, mogą zgłaszać się w przeciągu 7 dni od 23 czerwca 2014 roku, to znaczy do 30 czerwca 2014 roku, pod numerem 22 630 11 44, 22 630 11 87, 22 630 19 05, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: pkbwl@mir.gov.pl, w celu uzyskania informacji.

Raport końcowy z badania zdarzenia nr 970/13 zostanie opublikowany 1 lipca 2014 r.

Dodatkowo 24 czerwca 2014 r. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała komunikat w sprawie wypadku na motoparalotni ze skrzydłem Snake 18 Komunikat dotyczący wypadku 870/14

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus