I styczniowe posiedzenie PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 1549/13 (I, 28.09.2013 r., EPWK). Dotyczy: Uderzenia samochodem w przednią część szybowca KR-03A Puchatek. Informacja o zdarzeniu 1549/13

• 1852/15 (I, 27.08.2015 r., EPWK). Dotyczy: Nieprawidłowej reakcji ucznia-pilota na zwis podczas startu za wyciągarką i doprowadzenia do zetknięcia skrzydła z nawierzchnią lotniska. Zbyt późnego wyczepienia szybowca KR-03A Puchatek przez ucznia-pilota. Informacja o zdarzeniu 1852/15

• 1928/15 (I, 05.09.2015 r., EPLR). Dotyczy: Przyjęcia nieprawidłowej sylwetki podczas oddzielania się od samolotu ucznia-skoczna i zaczepienia nogami o linki ppadochronu Voyager 280 w trakcie procesu otwarcia. Informacja o zdarzeniu 1928/15

• 1929/15 (W, 05.09.2015 r., Rybnik). Dotyczy: Wykonania zakrętu na wysokości uniemożliwiającej wyrównanie lotu spadochronu Skipper 190 przed przyziemieniem. Informacja o zdarzeniu 1929/15

• 1931/15 (I, 05.09.2015 r., EPOM). Dotyczy: Niezamierzonego odblokowania prawej linki sterowniczej podczas chwytania taśm nośnych w trakcie procesu otwierania czaszy głównej spadochronu Magellan 150. Informacja o zdarzeniu 1931/15

• 1947/15 (I, 12.09.2015 r., EPMR). Dotyczy: Uszkodzenia O-ringów w amortyzatorze, co spowodowało ubytek powietrza, obniżenie goleni i zmniejszenie prześwitu śmigła, w wyniku czego podczas kołowania samolotu Piper PA-28-180 po nierównej trawiastej nawierzchni lotniska doszło do kontaktu końcówek śmigła z gruntem i ich uszkodzenia. Informacja o zdarzeniu 1947/15

• 2039/15 (I, 18.09.2015 r., EPNC). Dotyczy: Zerwania jednej linki nośnej przy kaskadzie grupy „B”. Wejścia w głębokie obroty spadochronu Sensei 91 po otwarciu. Informacja o zdarzeniu 2039/15

• 2291/15 (I, 26.10.2015 r., EPLL). Dotyczy: Braku uzgodnień zakresu prac pomiędzy wykonawcą a służbą operacyjną przed ich rozpoczęciem w danym dniu. Braku nadzoru prac w strefie zastrzeżonej ze strony służb operacyjnych. Braku wymiany informacji pomiędzy Dyżurnymi Operacyjnymi Portu na styku zmian operacyjnych. Informacja o zdarzeniu 2291/15

• 2653/15 (I, 21.12.2015 r., EPKT). Dotyczy: Niewłaściwego proces szkolenia praktycznego operatora holownika. Niezastosowania obowiązującej procedury przez operatora holownika. Niezastosowania obowiązującej procedury przez koordynatora rejsu samolotu A320. Informacja o zdarzeniu 2653/15

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus