Aktualny skład Komisji PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (fot. PKBWL)

Na stronie PKBWL opublikowany został w dniu 29 stycznia br. aktualny skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, do której zadań należy badanie wszystkich wypadków lotniczych i poważnych incydentów oraz nadzorowanie badania incydentów zaistniałych na terytorium RP.

Celem badań jest ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia zdarzeń lotniczych. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności, natomiast na podstawie wyników badań proponuje odpowiednie środki dla zapobiegania wypadkom w przyszłości. Raporty końcowe wraz z zaleceniami Komisji stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w zakresie działań profilaktycznych.

PKBWL składa się obecnie z 17 Członków Komisji. Jej Przewodniczącym jest Pan Andrzej Lewandowski.

Aktualny skład Komisji wraz z danymi teleadresowymi do poszczególnych jej członków:

1. Andrzej Lewandowski – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze samoloty, szybowce, śmigłowce.
tel. 22 630 11 40, fax: 22 630 11 17, e-mail: andrzej.lewandowski@mi.gov.pl

2. Andrzej Pussak – Zastępca Przewodniczącego PKBWL ds. pilotażowych. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze samoloty, szybowce, śmigłowce, spadochrony.
tel. 22 630 11 46, fax: 22 630 11 17, e-mail: andrzej.pussak@mi.gov.pl

3. Andrzej Bartosiewicz – Zastępca Przewodniczącego PKBWL ds. technicznych. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty, śmigłowce.
tel. 22 630 12 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: andrzej.bartosiewicz@mi.gov.pl

4. Piotr Richter – Sekretarz PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, prawo lotnicze, samoloty, paralotnie.
tel. 22 630 11 42, fax 22 630 11 17, e-mail: piotr.richter@mi.gov.pl

5. Tomasz Makowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty, śmigłowce, szybowce.
tel. 22 630 12 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: tomasz.makowski@mi.gov.pl

6. Jacek Bogatko – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, samoloty, szybowce.
fax: 22 630 11 17, e-mail: jacek.bogatko@mi.gov.pl

7. Mieczysław Wyszogrodzki – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, wiropłaty.
tel. 22 630 11 41, fax: 22 630 11 17, e-mail: mieczyslaw.wyszogrodzki@mi.gov.pl

8. Zbigniew Drozdowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze samoloty, szybowce, śmigłowce.
tel. 22 630 11 47, fax: 22 630 11 17, e-mail: zbigniew.drozdowski@mi.gov.pl

9. Bogusław Trela – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie techniczne, awionika.
tel. 22 630 11 33, fax: 22 630 11 17, e-mail: boguslaw.trela@mi.gov.pl

10. Patrycja Pacak – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szybowce, UAOV.
tel. 22 630 11 91, fax: 22 630 11 17, e-mail: patrycja.pacak@mi.gov.pl

11. Jerzy Girgiel – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 61 225 51 02, fax: 22 630 11 17, e-mail: jerzy.girgiel@mi.gov.pl

12. Roman Kamiński – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty.
tel. 61 225 51 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: roman.kaminski@mi.gov.pl

13. Wojciech Misiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty, śmigłowce, szybowce.
tel. 22 630 12 58, fax: 22 630 11 17, e-mail: wojciech.misiak@mi.gov.pl

14. Krzysztof Miłkowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 22 630 11 56, fax: 22 630 11 17, e-mail: krzysztof.milkowski@mi.gov.pl

15. Ireneusz Boczkowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty, szybowce, balony.
fax: 22 630 11 17, e-mail: ireneusz.boczkowski@mi.gov.pl

16. Wiesław Wojtasiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 22 630 11 39, fax: 22 630 11 17, e-mail: wieslaw.wojtasiak@mi.gov.pl

17. Krzysztof Błasiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: technika lotnicza, silniki tłokowe.
tel. 22 630 11 33, fax: 22 630 11 17, e-mail: krzysztof.blasiak@mi.gov.pl

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus