Wspomnienie dr inż. Lecha Jarzębińskiego

Dr inż. Lech Jarzębiński (fot. Piotr Jaskowski)

Do redakcji dotarła smutna wiadomość. W dniu 19 listopada 2021 r. zmarł dr inż. Lech Jarzębiński, inżynier lotniczy, specjalista w dziedzinie analizy konstrukcji lotniczych.

Lech Jarzębiński urodził się 25.09.1940 r. w Warszawie. Studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ukończył w czerwcu 1967 r. i uzyskał tytuł mgr inż. mechanika w specjalności samoloty i rakiety. W 1967 r. rozpoczął pracę w WSK-Okęcie na stanowisku st. konstruktora w biurze konstrukcyjnym samolotów. W latach 1967-1970 opracował konstrukcję automatycznej zwijarki liny holowniczej do samolotu PZL-104 Wilga 35 a następnie laminatowy opylacz skrzydełkowy o rozpiętości 8 m do chemikaliów sypkich do samolotu An-2R.

W kwietniu 1970 r został przeniesiony służbowo do Instytutu Lotnictwa, gdzie w latach 1970-1971 opracował projekt koncepcyjny transportu pneumatycznego chemikaliów sypkich do samolotu rolniczego o dużym udźwigu, w ramach projektu wstępnego samolotu rolniczego M-14. Otrzymane wyniki wykorzystano w opracowaniu projektu transportu pneumatycznego w samolocie M-15. Następnie. uczestniczył w pracach konstrukcyjnych latającego laboratorium LALA-1.

W 1972 r. z grupą konstruktorów powrócił do WSK-Okęcie, gdzie do pracował jako konstruktor, specjalista do spraw analiz, a potem Kierownik Działu Analiz aż do przejścia na emeryturę w 2006 roku. Następnie na pół etatu kontynuował prace Główny Specjalista d/s Analizy Konstrukcji aż do 2014 roku.
Pracę rozpoczął tam w charakterze konstruktora prowadzącego obliczenia wytrzymałości kadłuba samolotu PZL-106 Kruk. W latach 1972-76 wykonywał, kilkakrotnie, analizę wytrzymałościową, dla różnych wersji prototypu samolotu za co w 1976 roku uzyskał nagrodę „Mistrz Techniki” NOT.

W 1975 r. odbył staż zagraniczny w USA w firmach: Digital Equipment Corporation i MTS System Corporation, gdzie zapoznał się z oprogramowaniem maszyn cyfrowych rodziny PDP-11 oraz z metodyką tworzenia oprogramowania do zmęczeniowych badań symulacyjnych konstrukcji za pośrednictwem aparatury MTS.
W latach 1974-78, w oparciu o doświadczenia własne oraz materiały publikowane w dostępnych raportach NASA, opracował i uruchomił na komputerze IBM-370 pierwowzory programów obliczeniowych, służące do dyskretyzacji obciążeń (aerodynamicznych i masowych) na siatkę węzłów modelu obliczeniowego i prób statycznych samolotu. Programy te po modyfikacji i rozbudowie z powodzeniem znalazły zastosowanie podczas późniejszej analizy obliczeniowej samolotów tworzonych w PZL-Okęcie i innych.

W latach 1995-1998 pracował w zespole Wojskowej Akademii Technicznej przy opracowaniu Systemu Komputerowego Wspomagającego Analizę Podatności Remontowej i Procesów Technologii Napraw Samolotów i Śmigłowców Eksploatowanych w Siłach Powietrznych na przykładzie samolotu Su-22. Uczestniczył wraz z zespołem w numerycznym odwzorowaniu geometrii samolotu Su-22. Za to opracowanie zespół otrzymał nagrodę rektorską.
W październiku 1998 zakończył rozprawę doktorską pt. Numeryczne Badanie Stateczności Lotniczych Konstrukcji Powłokowych, którą obronił na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa WAT w styczniu 1999 r.

Na przestrzeni lat prowadził analizy obciążeń w locie i wytrzymałości konstrukcji oraz badania wytrzymałościowe samolotów do wszystkich projektów realizowanych w PZL-Okęcie (PZL-106 Kruk, PZL-105 Flaming, PZL-104M Wilga 2000, PZL-110 Koliber, PZL-112 Junior PZL-130 Orlik, PZL-230 Skorpion, PZL-240 Pelikan).

Po przejściu na emeryturę Lech Jarzebiński prowadził analizy obliczeniowe do projektów samolotów powstających pod kierownictwem Andrzeja Frydrychiewicza (emerytowanego głównego konstruktora PZL-Okęcie) w ramach firmy AERODES m. in Harnaś, OSA, Family Jet. Od 2013 roku kierował obliczeniami do odrzutowego samolotu dyspozycyjnego FAL1 Flaris.

Dodatkowo uczestniczył w analizach obliczeniowych wielu innych polskich samolotów projektowanych przez E. Margańskiego (EM10 Bielik; EM11 Orka), T. Antoniewskiego (AT-3; AT-4). Wspomagał swoja wiedzą realizacje przez Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego budowy repliki samolotu RWD-5R.

Uroczystości pogrzebowe dr inż. Lecha Jarzębińskiego odbędą się w dniu 1 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w kościele pw. Zesłania Ducha Św. w Warszawie ul. Wł. Broniewskiego 44.

Źródło: Piotr Jaskowski
comments powered by Disqus