Umowa o współpracy "Od śmigła" z Aeroklubem Pomorskim

Stowarzyszenie "Od Śmigła"

W dniu 16 stycznia 2012 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Promocji Lotnictwa „Od Śmigła” a Aeroklubem Pomorskim w Toruniu została podpisana umowa o współpracy w sprawie organizacji IV Kujawsko- Pomorskiego Festiwalu Lotniczego.

Na mocy zawartego porozumienia Aeroklub Pomorski jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

IV Kujawsko- Pomorski Festiwal Lotniczy odbędzie się w dniach 14-15 Lipca 2012 roku na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego.

Źródło: odsmigla.com
comments powered by Disqus