Pięć krajów łączy siły, aby opracować nową generację średnich wielozadaniowych śmigłowców

Mechanizm wirnika śmigłowca (fot. sifco.com)

W dniu 19 listopada 2020 r. Francja, Niemcy, Grecja, Włochy i Wielka Brytania ogłosiły rozpoczęcie międzynarodowego projektu dotyczącego możliwości wiropłatów nowej generacji.

Projekt jest poświęcony modernizacji istniejących flot wiropłatów i jest jednym z projektów NATO High Visibility Projects (HVP).

Znaczna liczba średnich śmigłowców wielozadaniowych obsługiwanych obecnie przez członków Sojuszu osiągnie koniec swojego cyklu życia w latach 2035-2040 i później, co będzie wymagało ich wymiany.

Projekt wiropłatów nowej generacji ma na celu opracowanie rozwiązania dla tych nadchodzących wymagań, wykorzystując szeroki zakres najnowszych postępów w technologii, metodach produkcji, a także koncepcjach operacyjnych.

W nadchodzących latach eksperci ze wszystkich pięciu krajów opracują wyczerpujący program prac, zaczynając od zdefiniowania solidnego zestawienia wymagań i wielofazowego planu współpracy.

Ministrowie obrony pięciu sojuszników podpisali list intencyjny w celu opracowania całkowicie nowego śmigłowca. Podpis został złożony w stolicach uczestniczących krajów.

„Inwestując nasze zasoby i kierując nasze inicjatywy rozwojowe w ramach wielonarodowych ram, zapewniamy, że członkowie Sojuszu są wyposażeni w najlepsze dostępne zdolności, co pomaga utrzymać przewagę technologiczną NATO” – podkreślił zastępca sekretarza generalnego Paktu, Mircea Geoană.

Projekt podkreśla zaangażowanie sojuszników NATO w utrzymanie przewagi technologicznej i kontynuowanie międzynarodowej współpracy (gdy tylko jest to możliwe).

Źródło: NATO
comments powered by Disqus