Przejdź do treści
Źródło artykułu

Straż Graniczna na Lotnisku Chopina otrzymała nowoczesny sprzęt

W dniu 28 grudnia br. na Lotnisku Chopina odbyło się oficjalne uruchomienie kolejnych 10 bramek do automatycznej odprawy granicznej. Był to trzeci – ostatni etap, wieńczący proces automatyzacji odprawy granicznej w obecnej infrastrukturze lotniska. Ponadto PSGj Warszawa-Okęcie wzbogaciła się o nowoczesny ambulans pirotechniczny oraz przenośny system RTG. Zarówno bramki, jak i specjalistyczny sprzęt pirotechniczny, został zakupiony przez Wojewodę Mazowieckiego za kwotę blisko 4,9 mln złotych.

Przed bramkami ABC stoją: płk SG Robert Bagan, płk SG Piotr Lisiak, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. ►

W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW Aleksandra Krzoska oraz Wiceprezes Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze – Dyrektor Lotniska Chopina Łukasz Suchecki. Z ramienia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej obecny był Komendant Oddziału płk SG Robert Bagan wraz Komendantem Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie płk. Piotrem Lisiakiem i jego zastępcami.

W czerwcu ubiegłego roku na Lotnisku Chopina oddanych zostało 10 bramek do automatycznej odprawy granicznej dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen - odprawianych na górnym poziomie przylotów. Od teraz pasażerowie przylatujący na warszawskie lotnisko mogą również odprawiać się automatycznie na poziomie 100 – przyloty, dzięki zainstalowaniu kolejnych 10 bramek. Tym sposobem, proces automatyzacji odprawy granicznej w obecnej infrastrukturze Lotniska Chopina został, więc zakończony.


Kabina kontrolerska

Od momentu uruchomienia bramek ABC tj.: od 27 czerwca 2019 roku do chwili obecnej (mimo ograniczeń w podróżowaniu w związku z pandemią) odprawiło się łącznie 1 607 877 pasażerów uprawnionych do korzystania z tego typu kontroli.

Przypomnijmy, z bramek ABC (ang. Automated Border Control) mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, jak również Polacy posiadający polskie biometryczne dowody osobiste.


Nowoczesny ambulans pirotechniczny

Spotkanie związane było również z symbolicznym przekazaniem funkcjonariuszom z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie nowoczesnego ambulansu pirotechnicznego oraz przenośnego systemu RTG. Główny cel zakupu, to przede wszystkim zapewnienie mobilności funkcjonariuszy oraz sprzętu specjalistycznego, wykorzystywanego w bojowych działaniach minersko – pirotechnicznych. W odniesieniu do obecnie posiadanego, wysłużonego starszej generacji ambulansu, nowy – ze względu na swoje nowoczesne rozwiązania techniczne z pewnością podniesie efektywność działań funkcjonariuszy, jak również przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie portu lotniczego. Ambulans zakupiony został za kwotę około 1,2 mln złotych.


Dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW Aleksandra Krzoska w ambulansie pirotechnicznym

Kolejnym niezbędnym elementem wyposażenia minerów – pirotechników, realizujących zadania w największym lotniczym przejściu granicznym w Polsce jest przenośny system RTG. Tym razem, funkcjonariusze wzbogacili się o izraelski produkt o nazwie Guardian 17. System RTG wykorzystywany jest głównie podczas rozpoznania pozostawionych bez opieki bagaży lub przedmiotów, szczególnie na terenie Lotniska Chopina, gdzie tego typu sytuacje zdarzają się bardzo często w związku, z czym mobilne RTG stanowi nieodłączny element wyposażenia pirotechnika. Urządzenie przede wszystkim pozwala na dokonanie oceny zawartości pozostawionego bagażu/przedmiotu, praktycznie w każdych warunkach (celem ewentualnego potwierdzenia, że w bagażu znajduje się improwizowane urządzenie wybuchowe), co niewątpliwie zwiększa poczucie bezpieczeństwa interweniujących funkcjonariuszy SG, a także zmniejsza realne wystąpienie zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w strefie zagrożenia.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony