Przejdź do treści
Interwencja Straży Granicznej na pokładzie samolotu (fot. Archiwum NwOSG)
Źródło artykułu

Kosztowna odmowa wypełnienia "Karty Lokalizacyjnej" na pokładzie samolotu

W dniu 17 listopada 2020 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ukarali jednego z pasażerów mandatem karnym w wysokości 500 zł. Mężczyzna po przylocie z Holandii odmówił wypełnienia Karty Lokalizacyjnej na pokładzie samolotu.

Lotnictwo opiera się na procedurach, których przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem załogi i pasażerów, szczególnie teraz, kiedy obowiązują dodatkowe obostrzenia pandemiczne na pokładach samolotów. A na pokładzie statku powietrznego rządzi kapitan i bierze pełną odpowiedzialność za samolot i pasażerów.

Pasażer nie wykonywał poleceń dowódcy statku powietrznego twierdząc, że nie musi wypełnić przedmiotowej karty. Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Straży Granicznej, z którymi mężczyzna opuścił pokład samolotu. Za powyższe wykroczenie podróżny został ukarany grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego z art. 210 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Lotnicze.

Straż Graniczna przypomina, że "Karta Lokalizacyjna Pasażera jest standardowym międzynarodowym dokumentem wprowadzanym w przypadku ryzyka epidemii. Gdyby na pokładzie samolotu znajdowała się osoba zakażona, dane z karty umożliwią szybkie dotarcie do współpasażerów lotu, co pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa".

"Obowiązek stosowania Karty Lokalizacyjnej Pasażera wynika wprost z załącznika Nr 9 „Międzynarodowe Normy i Zalecane Metody Postępowania” będącego wykonaniem art. 37 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.)".

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony