Przejdź do treści
Źródło artykułu

Spotkanie autorskie "TOBIE OJCZYZNO. Znaki spadochronowe i szybowcowe w Polskich Siłach Zbrojnych (1941-1947)"

W bieżącym roku przypada 80. rocznica wprowadzenia pierwszej polskiej wojskowej odznaki spadochronowej – 20 czerwca 1941 r. Naczelny Wódz i Minister Spraw Wojskowych Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii gen. Władysław Sikorski zatwierdził znak spadochronowy.

We wrześniu obchodzimy również kolejną rocznicę udziału 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji „Market-Garden” w Holandii.

Na tą okoliczność Muzeum Wojska Polskiego ma przyjemność zaprosić na spotkanie autorskie z dr. Rafałem Niedzielą – autorem książki: „TOBIE OJCZYZNO. Znaki spadochronowe i szybowcowe w Polskich Siłach Zbrojnych (1941-1947)”.

Spotkanie odbędzie się 28 września br. o godz. 12:00 na terenie Muzeum Wojska Polskiego.

Wszystkich miłośników historii polskiego spadochroniarstwa wojskowego serdecznie zapraszamy!

Odznaki spadochronowe noszone na mundurach wojskowych były i nadal są zewnętrzną oznaką przynależności do pewnej grupy żołnierzy, którzy podjęli dodatkowy wysiłek ukończenia szkolenia spadochronowego. Otwierały one im drogę do dalszej służby w elitarnych jednostkach.

Od wielu lat polskie odznaki spadochronowe, zwłaszcza te najwcześniejsze , są również pożądanymi walorami kolekcjonerskimi. O ile historia polskiego spadochroniarstwa, zwłaszcza wojskowego, została dobrze zbadania i opisana, to stosunkowo słabo jest opracowana jego symbolika, w tym odznaki potwierdzające kwalifikacje spadochronowe.

Celem publikacji "TOBIE OJCZYZNO. Znaki spadochronowe i szybowcowe w Polskich Siłach Zbrojnych (1941-1947)" było przygotowanie rzetelnego i w miarę pełnego opracowania poświęconego odznakom kwalifikacyjnym formacji powietrzno-desantowych Polskich Sił Zbrojnych, jakimi były znaki spadochronowe i szybowcowe, wprowadzone i nadawane w latach 1941-1947.

Znaki spadochronowe i szybowcowe do dziś rozbudzają wyobraźnię kolekcjonerów, historyków, jak również rodzin spadochroniarzy. Autor ma nadzieję, że rezultaty jego pionierskich badań wypełnią lukę w pomocniczej dyscyplinie historii, jaką jest falerystyka, oraz że będą one pomocnicze w usystematyzowaniu wiedzy i zweryfikowaniu zbiorów przez licznych kolekcjonerów tych walorów.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony