Kolekcja Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie powiększyła się o kolejne pamiątki

Przekazanie pamiątek rodzinnych po Adamie Popielu (fot. muzeumsp.pl)

Muzeum Sił Powietrznych, dzięki ofiarności Tadeusza Popiela oraz ppłk. dypl. Romana Nowogrodzkiego wzbogaciło się o kolejne pamiątki rodzinne po Adamie Popielu – ojcu Pana Tadeusza – wielkim badaczu historii lotników września 1939.

Adam Popiel swe militarne pasje rozwijał jako prywatne hobby. Jego wiedzę cenili specjaliści zajmujący się bronią, a także muzealnicy. Był konsultantem w zakresie uzbrojenia lotniczego m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie a także w Muzeum w Gliwicach.

Jako autor Adam Popiel przygotował i opublikował następujące książki: „Pamięci poległych lotników 1933-1939”, „Uzbrojenie polskiego lotnictwa 1918-1939” i „Korpus Kadetów Nr 1 1918-1939".

 

W muzealnej kolekcji już znajdują się pamiątki i opisy walk powietrznych stoczonych przez polskich lotników w obronie kraju, opracowane przez Adama Popiela. 29 października br. kolekcja została powiększona o:
• urnę z ziemią z mogił poległych lotników 1918-1939
• urnę z ziemią z miejsca pochówku płk. pil. Jerzego Kossowskiego
• fragment mapy lotniczej przedstawiającej Skandynawię należącej do mjr. pil. Antoniego Tomiczka przekazanej Adamowi Popielowi, jako osobistą pamiątkę
• 5 książek o tematyce lotniczej w języku rosyjskim i niemieckim, w tym również napisana po polsku instrukcja obsługi płatowca Potez XXV.

Dzięki takim donacjom możliwym staje się zgłębianie kolejnych pól wiedzy o historii polskiego lotnictwa, zabezpieczone zostają jej świadectwa, jak również rośnie oferta wystawiennicza muzeum.

Na ręce darczyńców Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie składa szczere wyrazy wdzięczności i podziękowania.

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych
comments powered by Disqus