Historia na 102-lecie polskiego lotnictwa wojskowego

Historia na 102. Kalendarium polskiego lotnictwa wojskowego 1918-2020 (projekt graficzny karty tytułowej - Robert M. Jurga)

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprezentowało fanom lotnictwa oraz historii lotnictwa chronologiczny zestaw istotnych dat i wydarzeń z dziejów polskiego lotnictwa wojskowego, obejmujący lata 1918-2020.

Dęblińska planówka pragnie w nim zwrócić uwagę na postaci, wydarzenia, uzbrojenie, umundurowanie, falerystykę, a także funkcjonowanie lotnictwa w kulturze masowej. Historia polskiego lotnictwa ukazana jest również z uwzględnieniem historii powszechnej, jak i wybranych wątków z  lotnictwa cywilnego i sportowego.

Kalendarium rozpoczyna pierwszy lot bojowy samolotu pilotowanego przez por. pil. Stefana Bastyra i por. obs. Janusza de Beauriana 5 listopada 1918 roku – jako data inicjacji polskiego lotnictwa wojskowego. Kończymy w połowie 2020 roku. Czas ten obecnie skoncentrowany jest na wspieraniu przez Wojsko Polskie (w tym Siły Powietrzne) działań na rzecz walki z epidemią koronawirusa.

Kalendarz wydarzeń nie jest oczywiście zamkniętym projektem, sukcesywnie będzie uzupełniany o dodatkowe wydarzenia – zapowiada Muzeum Sił Powietrznych.

"Historia na 102. Kalendarium polskiego lotnictwa wojskowego 1918-2020" została opracowana merytoryczne i graficzne przez Malwinę Markiewicz. Kwerendy archiwalne: Karolina Pardo-Dybcio.
W projekcie wykorzystano materiały opracowane przez dr Andrzeja Przedpełskiego i dr Romana Kozłowskiego. W projekcie wykorzystano fotografie ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz dostępne w domenie publicznej. Projekt graficzny karty tytułowej wykonał Robert M. Jurga.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem "Historia na 102. Kalendarium polskiego lotnictwa wojskowego 1918-2020" – (LINK)

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych
comments powered by Disqus