Odwołanie Przewodniczącego PKBWL

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak
9 lutego br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, podczas briefingu w siedzibie resortu, poinformował o podjęciu decyzji o odwołaniu Pana Edmunda Klicha z funkcji Przewodniczącego i Członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

- Decyzję podjąłem wyłącznie na podstawie przesłanek formalnych, po wpłynięciu wniosku o cofnięcie wyznaczenia Przewodniczącemu, podjętego bezwzględną większością głosów przez Członków PKBWL – powiedział Minister Sławomir Nowak.

Uprawnienia takie nadaje Ministrowi Transportu art. 17 ust. 8 ustawy Prawo lotnicze.

- Ponieważ Członkowie Komisji podjęli wniosek jednogłośnie, po zasięgnięciu opinii stron przychyliłem się do niego, aby zagwarantować PKBWL warunki niezależnego i profesjonalnego działania – poinformował Minister.

Minister Sławomir Nowak postanowił, że do czasu powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie z Regulaminem Komisji, pracami PKBWL będzie kierować Sekretarz Komisji, Pani Agata Kaczyńska.

- Zdecydowałem, by Członkowie Komisji sami zaproponowali kandydata na funkcję Przewodniczącego ze swojego grona bądź przedstawili kandydaturę spoza Komisji, osoby cieszącej się autorytetem – powiedział Minister Sławomir Nowak.

Jednocześnie Minister poinformował, że podczas spotkania podziękował Panu Edmundowi Klichowi za pracę na stanowisku Przewodniczącego PKBWL.
Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus