Powstała klasa o profilu lotniczym w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach

Podpisanie zarządzenia dot. powstania klasy o profilu lotnictwo wojskowe w LO w Urlach (fot. MON)

25 marca br., w mundurowym Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, swoją działalność rozpoczęła klasa o profilu – lotnictwo wojskowe.

Zarządzenie w sprawie powstania i funkcjonowania nowej klasy podpisali Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej oraz Adam Lubiak – Starosta Powiatu Wołomińskiego.

Szczegółowe ustalenia w zakresie obszarów współpracy określi umowa o współpracy zawarta pomiędzy 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Współpraca z 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim pozwoli szkole poszerzyć ofertę edukacyjną i wzbogacić zajęcia o tematy niemożliwe do zrealizowania bez wsparcia żołnierzy Wojska Polskiego.

W Wydarzeniu uczestniczyli również Dyrektor Liceum – Maria Łopuska oraz Dowódca 23.BLT płk dypl. pil. – Krzysztof Stobiecki.


(fot. Ministerstwo Obrony Narodowej)

Otwieramy klasę, która będzie skoncentrowana na naszych wspaniałych Siłach Powietrznych. Liczymy na to, że wszyscy absolwenci Liceum zostaną żołnierzami Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że ta inicjatywa służy Polsce – powiedział w czwartek Mariusz Błaszczak, szef MON podczas podpisania listu intencyjnego dotyczącego uruchomienia klasy wojskowej.

Strategiczna współpraca z Ministerstwem oraz 23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, daje naszym uczniom unikalną szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które zaprocentują w przyszłości, niezależnie od ścieżki zawodowej, którą nasi absolwenci ostatecznie wybiorą. Już teraz wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach wojskowych i wstępuje w szeregi armii – powiedział Starosta Adam Lubiak.

Już od września br. władze powiatu zaplanowały uruchomienie w Liceum łącznie trzech nowych profili klas:
•  lotnictwa wojskowego, 
•  stewardess i stewardów,
•  ratownictwa medycznego.

Zarząd Powiatu podjął również działania w celu otwarcia w sąsiedztwie szkoły internatu dla uczniów, który dodatkowy zwiększy atrakcyjność szkoły i zapewni bezpieczną i w pełni wykwalifikowaną opiekę dla uczniów poza lekcjami.

Źródło: MON / Powiat Wołomiński
comments powered by Disqus