Przejdź do treści
Źródło artykułu

Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych w Kruszwicy

Zapraszamy modelarzy do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kartonowych Kruszwica 2017. Zawody odbędą się w dniach 20–21.05.2017 r. w sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.

Organizatorami imprezy są Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy, Urząd Miejski w Kruszwicy, Zarząd Rejonowy LOK w Kruszwicy, Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy oraz Gminny Klub Modelarski LOK przy Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy.

Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa oraz propagowanie metod wykonywania modeli przy jak najmniejszych nakładach finansowych, jak również wymianę doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz całymi klubami. Organizatorzy pragną również przedstawić walory turystyczne Kruszwicy, jeziora Gopło wraz z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia.

Udział w konkursie biorą modelarze indywidualni, kluby i modelarnie. Liczba i wiek uczestników konkursu jest nieograniczona. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość modeli, jednak nie więcej niż dwa (2) modele w jednej klasie. Do każdego modelu zawodnik powinien dołączyć dokumentację w postaci minimum okładki wydawnictwa z rysunkiem złożeniowym.

Od pierwszego zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości: Młodzicy – 4,00 zł, Juniorzy – 7,00 zł, Seniorzy – 10,00 zł. Każdy następny model: 2 zł.

Karta zgłoszenia

Wypełnione (wyraźnymi literami) karty zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: lubones@wp.pl do 17.05.2017 r.

W ramach zawodów zostaną rozegrane eliminacje modeli klas C NAVIGA do Reprezentacji na Mistrzostwa Europy 2017 oraz Memoriał zmarłego niedawno Tadeusza Grzelczaka.

Program zawodów:

20.05.2017 r.
8:00-14:00 – przyjmowanie modeli
15:30 – ocena modeli przez Komisję Sędziowską

21.05.2017 r.
8:30-13:00 – zwiedzanie wystawy pokonkursowej
13:30 – zakończenie zawodów oraz wręczenie dyplomów i nagród.

Więcej informacji na stronie: www.modelwork.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony