Modelarska Iskra 5 we Wrocławiu

Modelarska Iskra 5 we Wrocławiu (fot. Modelarska Iskra)

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny NURT, Szkoła Podstawowa Iskry oraz Wydawnictwo WAK zapraszają modelarzy do udziału w wydarzeniu "Modelarska Iskra 5". Impreza odbędzie się w dniu 26 marca 2022 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Iskry we Wrocławiu, ul. Pautscha 9.

Celem imprezy jest popularyzacja modelarstwa kartonowego wśród dzieci i rodziców, jako jednej z form spędzania wolnego czasu, kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej, wdrożenie do dokładności i systematyczności w pracy; rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią; zachęcanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.

Konkurs modeli redukcyjnych jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Opłat startowych nie pobiera się.

Do konkursu można zgłosić: modele kartonowe – wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, pobrane ze stron internetowych producentów/autorów wycinanek lub wykonane samodzielnie od podstaw; modele nie kartonowe – wykonane własnoręcznie z zestawów lub samodzielnie od podstaw z materiałów innych niż papier.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Do Konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.

Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych:
– skrzat (zawodnicy urodzeni w latach 2013 i później);
– młodzik (zawodnicy urodzeni w latach 2009-2012);
– junior (zawodnicy urodzeniu w latach 2004-2008).

Podczas piątej edycji Modelarskiej Iskry odbędzie się też wystawa modeli redukcyjnych przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych modelarzy (bez podziału na klasy i kategorie wiekowe), którzy pragną zaprezentować szerszej publiczności swoje prace.

Więcej informacji na stronie www.modelwork.pl oraz na stronie wydarzenia.

Źródło: modelwork.pl
comments powered by Disqus