Wniosek o PKW ORLIK 6 u prezydenta RP

Mig-29 (fot. Tomasz Lechowski, fotopoork.pl)

Rada Ministrów skierowała dziś wniosek do Prezydenta RP o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Polski Kontyngent Wojskowy ORLIK 6 weźmie udział w misji nadzoru nad przestrzenią powietrzną: Litwy, Łotwy i Estonii. Będzie liczył do 120 żołnierzy i pracowników wojska wyposażonych w 4 samoloty MIG-29 wraz z niezbędnym uzbrojeniem i sprzętem.

Kolejny dyżur PKW ORLIK 6 będzie trwał od 12 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. Z uwagi na czas potrzebny na przebazowanie jednostki do rejonu operacji i jej zakończenie, faktyczny okres użycia kontyngentu wyniesie od 22 grudnia 2014 r. do 15 maja 2015 r. Bazą PKW ORLIK 6 będzie miejscowość Szawle w Republice Litewskiej.

Na wydatki związane z użyciem PKW ORLIK 6 w nadzorze powietrznym republik nadbałtyckich zaplanowano 9 mln zł z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Misja wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej (Air Policing) państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) jest operacją prowadzoną przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego. Państwa te nie posiadają odpowiedniej ilości sił i środków do samodzielnego prowadzenia nadzoru powietrznego własnych terytoriów, w związku z tym 17 marca 2004 r. Rada NATO podjęła decyzję o tymczasowym wsparciu ww. państw w tej operacji powietrznej.

Celem misji jest patrolowanie i niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej państw bałtyckich oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych. Misja prowadzona jest w rotacyjnym systemie czteromiesięcznych dyżurów pełnionych przez kolejne państwa sojusznicze. Siły Zbrojne RP uczestniczyły w tym przedsięwzięciu pięciokrotnie: w roku 2006, 2008, 2010, 2012 i 2014.

Tekst: CIR

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus