Nowa inwestycja NATO w Polsce

NATO

25.10. w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania składów paliwowych.

Inwestycja o wartości ponad 83 mln. PLN została w 40% sfinansowana przez program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa.

Inwestorem przekazywanych składów paliwowych był Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a generalnym wykonawcą przedsiębiorstwo Agat S.A. specjalizujące się w realizacji obiektów sektora naftowego.

W ramach wykonanych robót budowlano-montażowych powstały nowe zbiorniki paliwowe, pompownie, autocysternowe zbiorniki nalewcze, kolejowy system spustowo-nalewczy, rurociąg technologiczny, wysokospecjalizowany system ochrony przeciwpożarowej oraz zaawansowany, w pełni zautomatyzowany system pomiarowy i monitorujący. Infrastruktura techniczna została uzbrojona w niezbędne media, drogi dojazdowe oraz ogrodzenie.

Oddane w użytkowanie składy paliw spełniają wymagania wojskowe NATO, najwyższe standardy i normy obowiązujące dla tego typu obiektów i zaliczane są do najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Uroczyste przekazanie zakończonych inwestycji odbyło się przy udziale przedstawicieli urzędu MON, IW SZ, DSP, Inwestora oraz Zarządcy – RZI Bydgoszcz i bezpośredniego użytkownika – 32 BLT.

Warto przypomnieć, że poza instalacjami paliwowymi, w ramach dostosowania infrastruktury dla sił wsparcia NATO, ZIOTP zrealizował dotychczas na terenie 32 BLT osiemnaście lotniskowych projektów obronnych o łącznej wartości ponad 68 mln. PLN. Zakres rzeczowy tych projektów obejmował m.in. budowę hangarów, umocnionych wybiegów drogi startowej, płaszczyzn technicznych i postojowych oraz linowego systemu hamującego.

Przekazaniem składów paliwowych, ZIOTP zakończył realizację pakietu inwestycji Sojuszu Północnoatlantyckiego przewidzianego dla 32 BLT.
 

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus