Zidentyfikowano pochówek polskiego lotnika z 300 Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych

Plutonowy Walenty Sieczka (fot. PISM)

Grób nieznanego lotnika, znajdujący się na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym Jonkerbos w Nijmegen w Holandii, kryje szczątki plutonowego Walentego Sieczki z 300 Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych. Tak wynika z badań historycznych przeprowadzonych przez śp. Josa van Alphena, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Urodzony 5 lutego 1910 roku w Opatowie Walenty Sieczka przed wybuchem wojny był handlowcem oraz podoficerem rezerwy w 2 i 3 Pułku Lotniczym. Do Wielkiej Brytanii droga wiodła go przez Rumunię i Francję. Jego pierwszym przydziałem był formujący się 305 Dywizjon Bombowy „Ziemi Wileńskiej”. Po ukończeniu szkolenia dla strzelców pokładowych otrzymał przydział do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”, w którym wykonał 9 lotów bojowych. W nocy 18/19 czerwca 1941 roku jego Wellington wracający z bombardowania Bremy został zestrzelony przez nocny myśliwiec. Zginęło czterech członków załogi, wśród nich plutonowy Walenty Sieczka, zaś dwóch pozostałych lotników dostało się do niewoli.

Pierwotnie Walenty Sieczka został pochowany na cmentarzu na wyspie Ameland – wchodzącej w skład archipelagu wysp fryzyjskich. Następnie, jako nieznany lotnik, spoczął na cmentarzu Jonkerbos w Nijmegen.

Ceremonia wojskowa na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym Jonkerbos w Nijmegen, związana z przywróceniem imienia i nazwiska na nagrobku lotnika, odbędzie się w 14 listopada 2019 roku.

Więcej o Plutonowym Walentym Sieczce można przeczytać TUTAJ.


Załoga polskiego Wellingtona przygotowująca się do kolejnego lotu bojowego (fot. PISM)

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
comments powered by Disqus