Wezwanie do składania projektów badawczych w zakresie bezzałogowych statków powietrznych

Horizon 2020

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przypomina, że 15 grudnia 2016 r. Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie wezwanie do składania projektów badawczych w zakresie bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji „Horyzont 2020”.

Celem wezwania jest przeprowadzenie badań/działań demonstracyjnych w celu identyfikacji rozwiązań umożliwiających bezpieczną integrację dronów, we wszystkich rodzajach przestrzeni powietrznej.

Wezwanie to ma związek z przyjętą podczas konferencji (23-24 listopada 2016 r.) „Deklaracją Warszawską”, która potwierdziła potrzebę podjęcia pilnych działań dotyczących przestrzeni powietrznej, w szczególności w zakresie tworzenia rozwiązań dla operacji na małej wysokości ("U-space").

Informacja o konferencji na stronie internetowej MIB.

Termin na składnia projektów upływa 22 marca 2017 r., natomiast budżet przeznaczony na dofinansowania to w sumie 28 mln euro.

Szczegółowe informacje odnośnie:
• przewidywanego dofinansowania,
• zakresu tematycznego projektów,
• kryteriów oceny projektów
oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu

Szczegółowy przewodnik „krok po kroku” przygotowujący do złożenia wniosku można znaleźć TUTAJ.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o granty, znalezienia partnera biznesowego oraz składania wniosków można znaleźć TUTAJ.

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na ww. stronie.

Zachęcamy do składnia propozycji projektów!

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus