Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej – konferencja w MIiB

Konferencja w MIiB: Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej (fot. MIiB)

W dniu 25 stycznia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona bezzałogowym statkom powietrznym.

Dziękuję za liczne przybycie i zapewniam, że wkrótce odbędzie się kolejna konferencja poświęcona bezzałogowym statkom powietrznym, która będzie kontynuacją rozpoczętej dziś dyskusji – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit otwierając 25 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa konferencję "Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej i przeciwdziałanie zagrożeniom z nimi związanym".

W trakcie konferencji poruszono przede wszystkim zagadnienia dotyczące istniejących zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w cywilnej przestrzeni powietrznej, a także potencjalnych sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z propozycjami systemów zwiększających bezpieczeństwo wykorzystania dronów w przestrzeni powietrznej przedstawionymi przez firmy dysponujące określonymi rozwiązaniami technologicznymi, umożliwiającymi m.in. śledzenie oraz nadzór nad operacjami z użyciem dronów.

Uczestnicy zgodzili się, że bezpieczne wykorzystanie dronów jest podstawowym warunkiem ich funkcjonowania w niewydzielonej przestrzeni powietrznej.

Jerzy Szmit podkreślił wagę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji, które może zapewnić bezpieczną integrację dronów w przestrzeni powietrznej. Poinformował, że w związku z dużym zainteresowaniem konferencją ministerstwo planuje zorganizowanie we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w kwietniu 2016 r. kolejnej konferencji poświęconej tej tematyce, która będzie kontynuacją dyskusji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich organów i instytucji administracji rządowej zainteresowanych tematyką bezzałogowych statków powietrznych oraz ich bezpiecznym wykorzystaniem. W spotkaniu uczestniczyli eksperci m.in. z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nie zabrakło przedstawicieli Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, a także reprezentacji środowiska naukowego oraz firm z branży lotniczej. W konferencji wzięli również udział prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska oraz prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus