Rusza Mikrolotowa Liga Amatorska

Motolotnia (fot. Mariusz Jarmuszczak)

Komisja Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego – Mikroloty Klasyczne organizuje współzawodnictwo w Mikrolotowej Lidze Amatorskiej i zaprasza do rywalizacji pilotów mikrolotów.

Celem tej Ligi będzie umożliwienie amatorom dotychczas nie latającym w naszych zawodach sprawdzenie swoich umiejętności, z takim zamiarem by poszerzać ilość załóg latających zawodniczo – mówi Janusz Zdulski, Sekretarz Komisji Mikrolotowej

Aby wziąć udział w powyższym projekcie załogi nie muszą posiadać licencji sportowej, natomiast muszą mieć udokumentowany minimalny nalot 50 godzin. Piloci, którzy chcą wziąć udział w zawodach Mikrolotowej Ligi Amatorskiej muszą posiadać mikroloty spełniające wymogi zgodnie z regulaminami CIMA, a także odpowiednie ubezpieczenia mikrolotu + NNW od udziału w zawodach.

W 2018 roku organizatorzy przewidują przeprowadzenie dwóch edycji zawodów. Pierwszy termin zawodów jest już znany. Odbędą się one w dniach 16-17 czerwca 2018 r. na lotnisku Aeroklubu Gdańskiego. Drugi termin i miejsce zostaną jeszcze ustalone. Kierownictwo sportowe zawodów ograniczone jest do 4 osób.

Na zawodach rozgrywane będą konkurencje nawigacyjne i precyzyjne (mało skomplikowane). Na pierwszych zawodach organizatorzy przeprowadzą szkolenie z przygotowania załóg do lotu na trasę nawigacyjną. Lądowania precyzyjne wykonywane będzie tylko: z silnikiem pracującym + z silnikiem i pomiarem drogi hamowania oraz w kolejnych edycjach  lądowania z wyłączonym silnikiem.

Na pierwszych zawodach przeprowadzona zostanie jedna konkurencja nawigacyjna: trasa z odcinkami prostymi, + 5 do 8 zdjęć + 1 znak, z bramkami jawnymi i niejawnymi, bez pomiaru czasu na bramkach. W kolejnej edycji wprowadzony zostanie do konkurencji nawigacyjnej odcinek – łuk, oraz pomiar czasu na bramkach jawnych.

Uczestnicy zawodów pokrywają część kosztów wyżywienia, spania oraz obsługi zawodów (w wysokości wyliczonej jako wpisowe).

Do pobrania:
• Regulamin Mikrolotowej Ligi Amatorskiej: część I  &  część II
Katalog konkurencji

Dodatkowych informacji udzieli Sekretarz Komisji Mikrolotowej Janusz Zdulski:
mail: biuro@mikroloty.com,  tel. 604 27 83 81.

Więcej informacji na stronie www.mikroloty.com

Źródło: mikroloty.com
comments powered by Disqus