XI Dni Pamięci ... na lotnisku Kętrzyn Wilamowo!

XI Dni Pamięci ... na lotnisku Kętrzyn Wilamowo!

Mimo pewnego chłodu w sobotnie (8.X.11) południe Lotnisko Wilamowo zaczęło wypełniać się młodzieżą szkolną i mieszkańcami Kętrzyna oraz powiatu kętrzyńskiego randze wydarzenia można było się zorientować po przyjeździe Kompanii Honorowej z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Orkiestry Wojskowej Wojsk Lądowych w Garnizonie Giżycko oraz licznie reprezentowanych delegacji z pocztami sztandarowymi. Pewne zaciekawienie wywołało przybycie na Lotnisko kilku wozów strażackich OSP. Przybywający na Lotnisko dostojni goście z wieńcami i wiązankami kwiatów, utwierdzali o wyjątkowości przygotowywanych uroczystości. O 12:50 Orkiestra Wojskowa i Kompania Honorowa już w pełnej gotowości na wyznaczonych pozycjach do Uroczystego Apelu a przy obeliskach Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego wojskowa warta honorowa. Jak zawsze bardzo miły akcentem przygotowującym do rozpoczęcia uroczystości był krótki koncert w wykonaniu orkiestry. W tym czasie zajmowały swoje pozycje poczty sztandarowe a i dochodzili ostatni zaproszeni goście uroczystości.

Punktualnie o godzinie 13: 00 zabrał głos inicjator (od 11 lat) uroczystości Prezes Aeroklubu Krainy Jezior - Stanisław Tołwiński, odczytując z wielką uwagą fragment z "Zapisków Więziennych" Stefana Kardynała Wyszyńskiego o takiej treści :

6.X.1954 środa .... samolot stał pod Kętrzynem na polu przyległym do lasów, w którym mieściła się Kwatera Hitlera. Samolot startował o godzinie 13:00, stały kierunki lotu, południowo - zachodni. Lecieliśmy w nieznane! Rozpoznaliśmy jeziora mazurskie, przelot przez Wisłę. Później wznieśliśmy się ponad pułap chmur i już nic nie widzieliśmy ....

Po tych słowach na 30 sek. jakby na symboliczne pożegnanie - zawyły syreny wozów strażackich. Na obecnych ten akcent zrobił pewne wrażenie metafizycznej łączności z wydarzeniami odległych już lat, do których obecnie nawiązujemy.

Kontynuując rozpoczęcie uroczystości Prezes AKJ zacytował słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego stanowiące motto na obelisku:

"... Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych , ale i za te, które w innych budzi ..."

Nawiązując do tej maksymy Prymasa Tysiąclecia stwierdził, że juz 11-ty raz dajemy przykład społeczeństwu jak powinno się kultywować pamięć o ważnych wydarzeniach i Wielkich Polakach. By podkreślić rangę tej patriotyczno-obywatelskiej uroczystości, poprosił dowódcę Kompanii Honorowej o przeprowadzenie procedury podniesienia flagi państwowej. Z zachowaniem procedury Wojskowej i w rytm hymnu narodowego podniesiono flagę państwową a po tej ceremonii delegacja Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa oraz Aeroklubu Krainy Jezior złożyła kwiaty pod wszystkimi obeliskami "Plenerowej Galerii Pamięci" zlokalizowanej na lotnisku Wilamowo. Składanie symbolicznych kwiatów pod wszystkimi obeliskami "Plenerowej Galerii Pamięci" stało się tradycją każdej oficjalnej uroczystości na Lotnisku.

Kończąc otwarcie Uroczystego Apelu Prezes Stanisław Tołwiński podkreślił, że głównym mottem dzisiejszych uroczystości na lotnisku Wilamowo jest cytat Karola Wojtyły:

"... Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasz nadzieja będzie większa od wszystkiego co się tej nadziei może sprzeciwiać ...."

Następnie poprosił o zabranie głosu przez ks. prałata dr Zygmunta Klimczyka - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego "Dni Pamięci ...".

Ksiądz Prałat zabierając głos niezwykle wyczerpująco przedstawił okoliczności powodujące organizację tegorocznych uroczystości, nawiązał istotnie do osoby Beatyfikowanego Jana Pawła II oraz Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którym ta wyjątkowa uroczystość już kolejny raz jest zadedykowana.

Kończąc bardzo interesujące wystąpienie w ciepłych słowach powitał przybyłych na uroczystości "Dni Pamięci ...".

Po wystąpieniu Księdza Prałata rozpoczęto etap składania wiązanek kwiatów pod obeliskami. Ksiądz Infułat Adolf Setlak w towarzystwie duchownych z kętrzyńskich parafii złożył wieńce pod obeliskiem Jana Pawła II i następnie Prymasa Tysiąclecia - jako pierwsza delegacją. W następnej kolejności składały kwiaty władze samorządowe, stowarzyszenia, młodzież harcerska i szkoły oraz zaproszeni goście.

Złożenie kwiatów pod obeliskami zakończyło Uroczysty Apel i nastąpiło przegrupowanie wszystkich zgromadzonych na Apelu do hangaru lotniczego na Liturgie Słowa Bożego i krótkie okolicznościowe występy młodzieży.

Scenografia drugiej części uroczystości na obecnych (szczególnie po raz pierwszy) zrobiła wrażenie. W hangarze udekorowanym wojskowymi, siatkami maskującymi, pomiędzy dwoma potężnymi Antonowami zaaranżowana scena a za nią portrety bohaterów uroczystości i okolicznościowa wystawa zdjęć poświęcona Stefanowi Kardynałowi i Janowi Pawłowi II. Podłoga hangaru i scena udekorowana jesiennymi liśćmi. W tej scenerii ustawiona Kompania Honorowa, Orkiestra Wojskowa oraz poczty sztandarowe nadały odświętny charakter również drugiej części uroczystości.


Finałem realizowanych uroczystości była Liturgia Słowa Bożego której przewodniczył w towarzystwie duchownych ksiądz infułat Adolf Setlak, reprezentujący Metropolitę Warmińskiego. Jednym z elementów liturgii były wspomnienia ks. infułata Adolfa Setlaka poświęcone Prymasowi Tysiąclecia oraz modlitwa za szybką beatyfikacje Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Oprawę muzyczną liturgii zabezpieczał chór z kościoła Św. Katarzyny w Kętrzynie, wspierany przez orkiestrę wojskowa.

Po zakończonych uroczystościach w hangarze, ksiądz infułat Adolf Setlak pobłogosławił przygotowaną strawę (bigos, ciepłą herbatę z wojskowej kuchni i specjalny chleb) dla wspólnej konsumpcji wszystkich uczestników uroczystości. Herbata rozgrzała wychłodzone ciała, bigosem zaspokojono pierwszy głód, a cała uroczystość i rodzinna atmosfera na pewno pozostanie w pamięci wielu uczestników.

Wspominając o przebiegu uroczystości pragniemy serdecznie podziękować dla kętrzyńskich władz samorządowych, Gminy Giżycko i Zespołu Szkół z Karolewa za istotną pomoc w przygotowanie i przeprowadzenie "Dni Pamięci ...". Szczególne słowa podziękowania należą się dla 15 GBZ za delegowanie Kompanii Honorowej, pocztu sztandarowego pocztu flagowego i wystawienie warty przy obeliskach oraz Dowództwu Wojsk Lądowych za delegowanie Orkiestry Wojskowej. Miło było zauważyć obecność wozów strażackich a pisząc sprawozdanie z przebiegu uroczystości nie możemy zapomnieć o podziękowaniu za ich obecność i czynne włącznie się w nadanie symbolicznego wyraz podczas Apelu Pamięci.

Obejrzyj zdjęcia z uroczystości na stronie Lotniska Kętrzyn Wilamowo

Źródło: Lotnisko Kętrzyn
comments powered by Disqus