Kilka pytań o gogle NVD (Night Vision Device) na wyposażeniu załóg LPR

Załoga w kokpicie śmigłowca LPR, fot. Kamil Winek

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wprowadziło na wyposażenie swoich pilotów gogle NVD (Night Vision Device), które znacznie ułatwiają wykonywanie lotów w nocy i trudnych warunkach atmosferycznych. O szczegóły ich użytkowania w ramach codziennych operacji HEMS zapytaliśmy rzecznika prasowego LPR, Marcin Podgórskiego.

Dlapilota.pl: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wprowadziło na wyposażenie pilotów gogle NVD (Night Vision Device). Proszę powiedzieć w jakim zakresie zwiększają one możliwość wykonywania operacji lotniczych w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych?

LPR:
W zasadzie nie stosujemy podziału na loty w prostych lub trudnych warunkach atmosferycznych. Stopniowanie warunków pogodowych odbywa się na etapie szkolenia: podstawowego, na typ, itp. Wykonywanie operacji ograniczają minima operacyjne. Poniżej pogodowych minimów operacyjnych nie wykonujemy lotów. Wykonywanie nocnych misji HEMS podzielone jest na dwa zakresy pogodowe, uzależnione od doświadczenia pilotów w wykonywaniu nocnych operacji. Dla pilotów z mniejszym doświadczeniem stosuje się wyższe minima pogodowe.

Wprowadzenie gogli NVD (Night Vision Device) pozwoliło na zastosowanie niższych minimów pogodowych przez pilotów posiadających uprawnienie do operacyjnego stosowania gogli noktowizyjnych. Tym samym zwiększyliśmy możliwość wykonywania operacji nocnych, zwiększona została dostępność zespołów HEMS. Zasadą jest, że wprowadzenie gogli noktowizyjnych nie powoduje obniżenia minimów pogodowych, a ich zastosowanie ma podnieść bezpieczeństwo prowadzonych operacji.

Dlapilota.pl: Jak procentowo rozkłada się liczba lotów wykonywanych w nocy i w dzień w LPR?.

LPR:
Liczba lotów wykonywanych obecnie w nocy stanowi około 10% wykonywanych operacji. W roku 2018 wykonano 11392 operacji, z czego 1170 stanowiły misje w nocy. Wraz ze wzrostem liczby baz, które będą wyposażone w gogle spodziewamy się wzrostu operacji wykonywanych w nocy. Potrzebna będzie również świadomość dyspozytorów medycznych o istnieniu takiego potencjału do użycia.


Dlapilota.pl:  Jak dodatkowo dzięki noktowizorom zmieni się technika samego pilotowania śmigłowców LPR, np. w kwestii widzenia przeszkód czy też rozpoznawania lądowisk z powietrza?

LPR:
Gogle noktowizyjne to urządzenia indywidualnego użytku, znacznie poprawiające widzenie w nocy, przewyższające fizjologiczne możliwości oka nieuzbrojonego. Gogle wzmacniają część widma światła widzialnego i bliskiej podczerwieni nawet o kilkadziesiąt tysięcy razy w optymalnych warunkach.

Patrząc przez okular noktowizora obserwujemy obraz wytworzony na ekranie elektroluminescencyjnym przetwornika optoelektronicznego. Piloci używający NVG mają tendencję do przeceniania swoich zdolności w zakresie widzenia i rozpoznawania przedmiotów. W goglach najnowszej generacji wydaje się, że widać wszystko, bez mała jak w dzień. W LPR stosuje się najnowszej generacji gogle światła białego, wyraziste. Różne poziomy oświetlenia (iluminacja), zależne od fazy księżyca, ilości zachmurzenia oraz ilości światła sztucznego mają wpływ na odległość, z jakiej można zidentyfikować przedmiot.

Wykorzystanie gogli noktowizyjnych podczas lotu poprawia obserwację terenu, ale zawęża pole obserwacji. Należy to kompensować stosując odpowiednie techniki obserwacji (skanowania terenu). Ruch samych oczu nie poszerza zakresu widzenia, obserwację prowadzi się przesuwając głowę i gogle w stronę obserwowanego sektora. Załoga powinna rozpocząć przeglądanie terenu zaczynając od obiektów położonych najdalej i systematycznie przeglądać teren od lewej do prawej i z powrotem w kierunku śmigłowca z okresowym zatrzymaniem ruchu. Każde zatrzymanie ruchu nie powinno trwać dłużej niż 2-3s. Należy okresowo sprawdzać teren, szukać przeszkód, które nie są widoczne przez gogle, czyli załoga spogląda pod goglami.

Światło emitowane przez lampy LED – źródło światła oparte na diodach elektroluminescencyjnych jest niewidoczne w goglach, ale widoczne jest okiem nieuzbrojonym. To oświetlenie stosowane jest jako oświetlenie przeszkodowe. Konieczność widzenia przeszkód wymusza okresową obserwację pod goglami. Poza tym pilotowanie samego śmigłowca nie zmienia się. Przy wykonywaniu misji HEMS najczęściej stosuje się tzw. lądowiska operacyjne. Są to miejsca wybrane z powietrza, położone najbliżej, jak to możliwe, miejsca zdarzenia. Zastosowanie gogli noktowizyjnych pozwala znaleźć i wybrać takie miejsce również w nocy. Jest to największy zysk z zastosowania gogli noktowizyjnych. Bez gogli noktowizyjnych możliwe jest lądowanie na tzw. miejscu gminnym, czyli lądowisku przygotowanym odpowiednio, położonym najbliżej miejsca zdarzenia, ale zawsze jest to kilka kilometrów od miejsca zdarzenia.

Dlapilota.pl: Na obecną chwilę noktowizory będą na wyposażeniu kilku głównych baz. Które w następnej kolejności otrzymają ten osprzęt?

LPR:
Docelowo zaplanowano wyposażenie jedenastu baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w gogle noktowizyjne. Obecnie, oprócz baz pełniących dyżur całodobowy w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu, szkolone są załogi i planuje się rozszerzenie o operacje NVG w bazach Białystok, Lublin, Łódź, Olsztyn, Sanok, Szczecin, Zielona Góra.

Dlapilota.pl: Jak wypadają standardy wyposażenia LPR w porównaniu do podobnych służb w innych krajach naszego regionu?

LPR:
Jak wcześniej wspomniano, w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym stosuje się gogle noktowizyjne najnowszej generacji. Są to gogle produkcji amerykańskiej. Gogle będące na wyposażeniu LPR stanowią najlepszy standard wyposażenia w chwili obecnej, porównując to do standardu wyposażenia innych operatorów HEMS w Europie, nie tylko w naszym regionie.


Dlapilota.pl: I proszę jeszcze powiedzieć, jakiego rodzaju przeszkolenie muszą przejść piloci LPR, aby uzyskać uprawnienia do lotów z noktowizorami?

LPR:
Przygotowanie pilotów śmigłowcowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie wykonywania operacji lotniczych z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych (Night Vision Goggles - NVG) realizowane jest w dwóch etapach.

Etap I obejmuje szkolenie z podziałem na część teoretyczną, szkolenie w symulatorze lotu oraz szkolenie w powietrzu (z wykorzystaniem realnych śmigłowców w symulowanym środowisku działań operacyjnych).
Etap II obejmuje wykonanie kontroli w locie, realizowanym w realnym środowisku działań operacyjnych.

Przywołany wyżej zakres szkoleń i kontroli realizowany jest w obiektach szkoleniowych Lotniczego Pogotowia ratunkowego oraz w bazach operacyjnych Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, każdorazowo i w każdym etapie, pod nadzorem, przygotowanych do prowadzenia tego rodzaju szkoleń, instruktorów NVIS.Średni czas potrzebny na przygotowanie pilota do wykonywania operacji lotniczych w warunkach nocnych z wykorzystaniem NVG oscyluje w granicach dwóch miesięcy. W procesie działalności operacyjnej, od pilotów wymagane będzie również utrzymanie tzw. praktyki bieżącej w zakresie wykonywania operacji NVIS (minimum trzy operacje startów, podejść do lądowania i lądowania za ostatnie 90 dni) oraz zaliczenie przeprowadzanej co 6 miesięcy kontroli, realizowanej w celu sprawdzenia utrzymania wymaganych przez LPR umiejętności i standardów w zakresie wykonywania operacji z wykorzystaniem NVG.

Dlapilota.pl: Dziękujemy za rozmowę.

LPR:
Dziękuję.

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus