Deklaracja LPR w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie

Robert Gałązkowski parafował deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie lotniczym (fot. LPR)

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Robert Gałązkowski uczestniczył 26 października w Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2017, w ramach której parafował deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

Zgodnie z podpisaną deklaracją Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się do budowania wśród swego kierownictwa i pracowników świadomej kultury bezpieczeństwa (Just Culture), jako podstawy skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w Zakładzie oraz do współpracy w tej dziedzinie z innymi sygnatariuszami Deklaracji.

Najważniejsze elementy kultury bezpieczeństwa, jakie stosowane są w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym to przede wszystkim:
– świadomość i postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i Zakładu;
– wdrożenie wysokich standardów bezpieczeństwa w codziennej praktyce najwyższego kierownictwa i wszystkich pracowników Zakładu;
– postrzeganie słabych punktów Zakładu jako szans na doskonalenie systemu bezpieczeństwa;
– budowanie atmosfery zaufania – nieprzypisywanie win na rzecz aktywnego poszukiwania rozwiązań pojawiających się problemów;
– wprowadzenie zasady „zero tolerancji” dla umyślnych naruszeń przepisów i procedur wewnętrznych;
– ochrona prawna dla osób działających proaktywnie na rzecz bezpieczeństwa.

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus