Przejdź do treści
Studia podyplomowe w Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. LAW)
Źródło artykułu

Studia podyplomowe w Lotniczej Akademii Wojskowej

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej oferuje kształcenie na studiach podyplomowych w dwóch specjalnościach. Jedna z nich to bezpieczeństwo lotnicze.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych w specjalności bezpieczeństwo lotnicze jest pogłębienie wiedzy z zakresu: oceny zagrożeń w występujących w środowisku lotniczym; ochrony lotnictwa i lotnisk; ratownictwa lotniskowego; zarządzania bezpieczeństwem, działalności operacyjnych służb lotniskowych, prawa lotniczego, szeroko rozumianego transportu lotniczego (w tym materiałów niebezpiecznych).

Studia pozwalają pogłębić i rozszerzyć wiedzę z zakresu:
− regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;
− działalności lotniskowych służb bezpieczeństwa i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w portach lotniczych;
− oceny zagrożeń bezpieczeństwa i jego monitorowania w portach lotniczych;
− ochrony lotnisk, infrastruktury lotniskowej oraz systemów informacyjnych;
− prowadzenia działań ewakuacyjno-ratowniczych pasażerów statków powietrznych oraz osób znajdujących się w portach lotniczych;
− działalności lotniskowych służb operacyjnych i służb bezpieczeństwa.

Absolwenci studiów podyplomowych w specjalności bezpieczeństwo lotnicze cechować się będą:
− profesjonalnym przygotowaniem do rozwiązywania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w lotnictwie;
− znajomością krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących procedur bezpieczeństwa i postępowania z osobami naruszającymi prawo;
− zdolnością do oceny zagrożeń występujących w lotnictwie i przeciwdziałania tym zagrożeniom;
− znajomością procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie;
− umiejętnością rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem  na lotniskach;
− umiejętnością organizowania pomocy i koordynowania działań ratowniczych zagrożonych statków powietrznych;
− umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi.

Osiągnięcie założonych celów uczenia realizować będzie poprzez: tworzenie warunków do zdobywania wiedzy z zakresu prawa, przepisów narodowych i międzynarodowych (w tym UE) dotyczących bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego;  prowadzenie analiz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych; rozwiązywanie problemów związanych zagrożeniami występującymi w lotnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych; doskonalenie wiedzy z zakresu znajomości procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie.

Trwa pierwsza tura rekrutacji na II-semestralne studia podyplomowe. Rejestracja w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) – do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Limit miejsc na studia podyplomowe w specjalności Bezpieczeństwo lotnicze: 30 osób.

Drugi kierunek to zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Więcej informacji na stronie www.wojsko-polskie.pl/law/studia-podyplomowe-rekrutacja

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony