Rekrutacja na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej

Studia w Szkole Orląt w Dęblinie (fot. Archiwum WSOSP)

Interesuje Cię wszystko, co związane z lotnictwem? Rozwijaj swoją pasję i zdobądź zawód, o którym inni tylko marzą! Zapisz się na studia cywilne II stopnia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Jak co roku przygotowano dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko.

Trwa rekrutacja na studia cywilne. Obecnie Lotnicza Akademia Wojskowa przyjmuje na następujące kierunki i specjalności:

Kierunek: Lotnictwo i kosmonautyka
• 1,5-roczne (3 semestry) studia magisterskie II stopnia (studia stacjonarne) w specjalności eksploatacja statków powietrznych.

Kierunek: Nawigacja
• 1,5-roczne (3 semestry) studia magisterskie II stopnia (studia stacjonarne) w specjalności  zarządzanie ruchem lotniczym.

Kierunek: Logistyka
• 1,5-roczne (3 semestry) studia magisterskie II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa – ogólnologistyczna.

I tura rekrutacji na studia cywilne II stopnia na semestr letni trwa do 23.02.2020 r. – rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną ogłoszone do 24 lutego 2020 r. na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej.

Zaprojektuj swoją przyszłość na jednym z elitarnych kierunków w Szkole Orląt!

Więcej informacji na stronie www.law.mil.pl

Warto też zaglądać na profil facebookowy Lotniczej Akademii Wojskowej, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym co się dzieje.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus